برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1389 , دوره  20 , شماره  68 ; از صفحه 25 تا صفحه 31 .
 
عنوان مقاله: 

روان سنجي (اعتبار و پايايي) "مقياس اميدواري نوجوانان"

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان دکتر شریعتی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: مفهوم اميدواري در نوجوانان و نيز نقش آن در سلامت اين گروه از افراد جامعه بسيار اهميت دارد. لذا وجود مقياسي معتبر و پايا جهت اندازه گيري اين مفهوم ضروري مي باشد. هدف از انجام اين پژوهش، روانسنجي (اعتبار و پايايي) "مقياس اميدواري نوجوانان" در دانش آموزان دبيرستاني شهر تهران بوده است.
مواد و روش ها: در اين پژوهش روش شناسي، 1918 دانش آموز دختر و پسر مقطع دبيرستان از مناطق 3، 5، 9، 10 و 18 آموزش و پرورش تهران به روش تصادفي خوشه اي انتخاب شدند و "مقياس اميدواري نوجوانان" را به همراه پرسش نامه ويژگي هاي دموگرافيک و مقياس خودکارآمدي شرر و همکاران (مقياس ملاک) تکميل کردند. اعتبار ابزار به روش اعتبار سازه و اعتبار ملاکي تعيين گرديد و پايايي نيز از طريق محاسبه ضريب همساني دروني و آزمون مجدد تعيين شد. داده ها از طريق انجام تحليل عاملي، محاسبه ضرايب همبستگي و آلفاي کرونباخ تحليل گرديد
.
يافته ها: اعتبار سازه مقياس به کمک تحليل عاملي اکتشافي بررسي شد که وجود دو زير مقياس "تفکر خوش بينانه نسبت به آينده" و "تفکر بدبينانه نسبت به آينده" را نشان داد. ضريب همبستگي نمرات "مقياس اميدواري نوجوانان" با ابزار ملاک "مقياس خودکارآمدي" شرر و همکاران،
r=0.588 (P<0.001) به دست آمد. ضريب آلفاي کرونباخ مقياس، a=0.834 و همبستگي نمرات مقياس در دو بار اجراي آن، r=0.445 محاسبه گرديد.
نتيجه گيري: "مقياس اميدواري نوجوانان"، از اعتبار و پايايي مناسب برخوردار است و مي توان از آن به منظور اندازه گيري اميدواري در نوجوانان استفاده نمود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 186
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی