نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1389 , دوره  20 , شماره  68 ; از صفحه 20 تا صفحه 24 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه نوع زايمان با عملكرد جنسي پس از زايمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، تقاطع طالقانی، ولیعصر، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه شاهد
 
چکیده: 
زمينه و هدف: امروزه تمايل زنان به سزارين زياد شده و يکي از دلايل خانم ها براي انجام عمل سزارين، تصور تاثير زايمان طبيعي بر عملکرد جنسي پس از زايمان مي باشد. لذا با توجه به آمار بالاي سزارين در شهر تهران و عدم پژوهشي جامع در اين زمينه، به منظور تعيين رابطه نحوه زايمان با عملکرد جنسي زنان در دوران پس از زايمان، اين پژوهش در سال 1387 در روي زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي منتخب شهر تهران انجام گرفت.مواد و روش ها: در اين مطالعه كه به صورت هم گروهي تاريخي انجام شد، فعاليت جنسي 140 خانم با زايمان واژينال (گروه مورد) با 140 خانم سزارين شده (گروه شاهد) مورد بررسي قرار گرفت. اعتبار پرسش نامه مربوط به اطلاعات دموگرافيك و عملكرد جنسي به روش اعتبار محتوا و پايايي آن با استفاده از آزمون مجدد مورد تاييد قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار اس پي اس اس 13 و با استفاده از آمار توصيفي و آزمون کاي دو با سطح معني داري كمتر از 0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.يافته ها: نتايج نشان داد که بين ميزان درآمد و ميزان تحصيل زنان و انتخاب نوع زايمان ارتباط معني دار وجود داشت (0.02>P و P<0.001). بين زمان شروع نزديکي پس از زايمان و نوع زايمان ارتباط معني دار بود (0.02>P). بين تعداد نزديکي در ماه در دوران پس از زايمان و نوع زايمان ارتباط معني دار بود (0.002>P) به طوري که 45 درصد زنان با زايمان واژينال و 60.7 درصد زنان سزاريني سه بار يا کمتر در ماه نزديکي داشتند. بين تغييرات ميل و رضايت مندي جنسي نسبت به قبل از بارداري، تجربه ارگاسم، درد حين نزديکي و خشکي واژن در دوران پس از زايمان نسبت به قبل از بارداري در دو گروه تفاوت معني داري نشان داده نشد.نتيجه گيري: به نظر مي رسد بين نوع زايمان و عملکرد جنسي پس از زايمان ارتباط معني دار وجود ندارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حیدری، م.، و مرقاتی خویی، ع.، و ولایی، ن. (1389). بررسی رابطه نوع زایمان با عملکرد جنسی پس از زایمان. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), 20(68), 20-24. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189730Vancouver : کپی

حیدری معصومه، مرقاتی خویی عفت السادات، ولایی ناصر. بررسی رابطه نوع زایمان با عملکرد جنسی پس از زایمان. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery). 1389 [cited 2022August16];20(68):20-24. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189730IEEE : کپی

حیدری، م.، مرقاتی خویی، ع.، ولایی، ن.، 1389. بررسی رابطه نوع زایمان با عملکرد جنسی پس از زایمان. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), [online] 20(68), pp.20-24. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189730. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 620 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی