برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1389 , دوره  20 , شماره  68 ; از صفحه 1 تا صفحه 5 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي شدت سندرم پيش از قاعدگي و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان شریعتی، جنب بیمارستان مفید، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سندرم پيش از قاعدگي (Premenstrual Syndrome)، يک يا چند علامت از مجموعه بزرگي از علائم جسمي، خلقي و رفتاري است که در 90–70 درصد زنان در سنين باروري رخ مي دهد. 95 درصد زنان از علايم خفيف سندرم پيش از قاعدگي رنج مي برند و در 10–3 درصد آنها علايم شديد و ناتوان کننده است. اين پژوهش با هدف تعيين شدت سندرم پيش از قاعدگي و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان منتخب دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي و خدمات بهداشتي درماني انجام گرفت.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصيفي است. نمونه گيري به صورت مبتني بر هدف انجام شد. از 980 نفر از دانشجويان ساكن خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي 85 نفر مبتلا به سندرم پيش از قاعدگي بودند که اطلاعات دموگرافيک و شدت سندرم در آن ها بررسي شد. ابزار گردآوري داده ها، پرسش نامه حاوي اطلاعات دموگرافيک و فرم ثبت علايم روزانه برگرفته از معيارهاي
DSM-4 (Diagnostic and Statistical Manual IV.)، بود که جهت اعتبار ابزار از روش اعتبار محتوا و جهت پايايي آن از آزمون مجدد با ضريب همبستگي 0.82 بين دو نوبت آزمون استفاده شد. جهت بررسي همبستگي شدت سندرم پيش از قاعدگي و متغير هاي كمي و رتبه اي به ترتيب از ضريب همبستگي پيرسون واسپيرمن ا) استفاده شد.
يافته ها: ميانگين سني افراد مورد پژوهش 1.5) 22.2 و ميانگين شاخص توده بدني
(Body Mass Index) آن ها 1.3) 22.6 بود. 58.8 درصد (50 نفر علايم جسمي خفي، 38.8 درصد (33 نفر متوسط و 2.4 درصد (2 نفر شديد گزارش شدند. در مورد علايم روحي 30.7 درصد خفيف (26 نفر، 66.1 درصد متوسط، 56 نفر و 3 نفر 3.2 درصد شديد بودند.
نتيجه گيري: شدت سندرم پيش از قاعدگي در بيش از دو سوم موارد "متوسط" و "خفيف" بود و بين زمان شروع علايم و ترم تحصيلي دانشجويان با شدت سندرم پيش از قاعدگي ارتباط مثبت معني داري وجود داشت
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 72 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی