برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  26 , شماره  3 الف ; از صفحه 304 تا صفحه 316 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه کاني هاي رسي در خاک هاي تشکيل شده بر روي مواد مادري لسي در يک توالي اقليمي در استان گلستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گرگان، خیابان شهیدبهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، جهاد دانشگاهی استان گرگان
 
چکیده: 

اين تحقيق به منظور بررسي نقش پارامترهاي اقليمي (دما و بارندگي) بر روي خصوصيات خاک ها و مطالعه تغيير و تحول کاني هاي رس در استان گلستان انجام شد. منطقه مطالعاتي به گونه اي انتخاب گرديد تا يک توالي اقليمي بر روي مواد مادري لسي وجود داشته باشد. به همين منظور يک رديف اقليمي به طول 80 کيلومتر در محدوده جغرافيايي 55o 16’ 56” تا 54o 55’ 46” طول شرقي و 37o 03’ 28” تا 37o 30’ 26” عرض شمالي انتخاب گرديد. در منطقه مطالعاتي محدوده هاي داراي سه رژيم رطوبتي اريديک، زريک و يوديک و دو رژيم حرارتي مزيک و ترميک تعيين و در آن ها 7 نيمرخ خاک حفر گرديد. از کليه افق هاي ژنتيکي و مورفولوژيکي نمونه برداري شد و در نمونه هاي جمع آوري شده بافت خاک، واکنش عصاره اشباع خاک، مقدار هدايت الکتريکي عصاره اشباع خاک(ECe) ، مقدار کربن آلي، مقدار کربنات کلسيم معادل (آهک) و مقدار ظرفيت تبادل کاتيوني خاک (CEC) تعيين گرديد. براي جداسازي ذرات رس خاک از روش هاي کيتريک و هوپ استفاده شد. نتايج نشان داد که با افزايش بارندگي و کاهش دما بر تکامل خاک ها افزوده شده است. در محدوده داراي رژيم رطوبتي اريديک خاک هاي جوان انتي سولز و اريدي سولز، در محدوده داراي رژيم رطوبتي زريک خاک هاي اينسپتي سولز و مالي سولز با درجه تحول کم و در محدوده داراي رژيم رطوبتي يوديک خاک هاي تکامل يافته تر مالي سولز با افق زير سطحي آرجيليک و کلسيک تشکيل شده اند. بررسي منحني پراش نگار اشعه ايکس ذرات رس خاک ها وجود کاني هاي ايليت، کلريت، اسمکتيت، ورمي کوليت، کائولينيت و کاني هاي مخلوط را نشان داد. تفسير منحني هاي پراش نگار اشعه ايکس نشان داد که کاني هاي ايليت، كلريت و كائولينيت كاني هاي غالب را در خاک هاي اين مناطق تشكيل مي دهند. مقدار کاني هاي ايليت و کلريت با شاخص اقليمي رابطه معکوس نشان داد اما رابطه شاخص اقليمي با کاني اسمکتيت مثبت بود. در منطقه داراي رژيم رطوبتي اريديک بيشتر کاني هاي به ارث رسيده منشا مواد مادري داشته و در مناطق داراي رژيم هاي رطوبتي مرطوب تر زريک و يوديک بر مقدار کاني هاي رسي تشکيل شده متاثر از تحولات خاک سازي افزوده شده است. کاني ورمي کوليت فقط در نيمرخ شماره 1 (رژيم يوديک) وجود داشته است و در ساير نيمرخ ها به دليل واکنش قليايي خاک، وجود Si4+،Mg2+  و حلاليت کم Al3+ ناپايدار است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زراعت پیشه، م.، و خرمالی، ف.، و کیانی، ف.، و پهلوانی، م. (1391). مطالعه کانی های رسی در خاک های تشکیل شده بر روی مواد مادری لسی در یک توالی اقلیمی در استان گلستان. پژوهش های خاک (علوم خاک و آب), 26(3 الف), 304-316. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189722Vancouver : کپی

زراعت پیشه مجتبی، خرمالی فرهاد، کیانی فرشاد، پهلوانی محمدهادی. مطالعه کانی های رسی در خاک های تشکیل شده بر روی مواد مادری لسی در یک توالی اقلیمی در استان گلستان. پژوهش های خاک (علوم خاک و آب). 1391 [cited 2021July25];26(3 الف):304-316. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189722IEEE : کپی

زراعت پیشه، م.، خرمالی، ف.، کیانی، ف.، پهلوانی، م.، 1391. مطالعه کانی های رسی در خاک های تشکیل شده بر روی مواد مادری لسی در یک توالی اقلیمی در استان گلستان. پژوهش های خاک (علوم خاک و آب), [online] 26(3 الف), pp.304-316. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189722. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 987 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی