نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

عوامل اجتماعي موثر در شکل گيري تصوير بدن (مطالعه موردي زنان شهر اصفهان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان
 
چکیده: 
دنياي کنوني، دنياي روابط کوتاه و مقطعي است و لذا افراد بيش از آنکه خود را به سبب تفاوت ها يا شباهت هايي در ويژگي هاي انتسابي و اکتسابي بشناسند، خود را با ويژگي هاي ظاهري و آشکار مي شناسند و ظاهر هر فرد نشان دهنده هويت فردي اوست. به عبارتي، منبع اصلي و اوليه شکل گيري ارتباط و تفسير معناي هر چيزي ظواهر خواهد بود. زنان به عنوان نيمي از جامعه، داراي ادراک، احساس و تصوراتي اند که به شناخت نياز دارد. با توجه به اينکه آموخته هاي انساني مي تواند در پيدايش تصوير ذهني بدن زنان عامل تعيين کننده باشد، بر اين اساس هدف کلي انجام اين تحقيق، شناخت عوامل اجتماعي و منابع جامعه پذيري موثر بر شکل گيري تصور ذهني زنان از بدن خودشان است. اين پژوهش از نوع پيمايشي است که به شکل توصيفي - تحليلي انجام شده است. جامعه آماري در اين تحقيق زنان 18 تا 40 ساله شهر اصفهان بودند که از بين آنها 385 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود. آزمون مقدماتي بين 30 نفر از افراد جامعه مورد مطالعه انجام شد. از ضريب آلفاي کرونباخ براي سنجش پايايي پرسشنامه بهره گرفته شد. بر اين اساس، پايايي گويه هاي مربوط به تصوير بدن، ديدگاه اطرافيان، مديريت بدن و رسانه بالاي 0.7 مقبول بوده و در حد خوب ارزيابي گرديد. براي تحليل هاي آماري مورد نياز از بسته نرم افزاري spss استفاده شده است. يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد زنان تحصيل کرده و مجرد و کم سن تر، نمره تصوير بدني بالاتر و نگاه مثبت تري به بدن خود دارند. رسانه، خانواده، مدرسه و اطرافيان از عناصر تاثيرگذار بر تصوير بدن بودند و از ميان اين عناصر، رسانه قدرت تبيين بيشتري داشته است. به نظر مي رسد جامعه پذيري فرد در طول زندگي مي تواند در شکل گيري تصوير ذهني بدن موثر واقع شود. مطالعات ديگر داخلي و خارجي يافته هاي اين پژوهش را تاييد مي کنند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کیوان آرا، م.، و حقیقتیان، م.، و کاوه زاده، ع. (1391). عوامل اجتماعی موثر در شکل گیری تصویر بدن (مطالعه موردی زنان شهر اصفهان). جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان), 23(4 (پیاپی 48)), 53-66. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189716Vancouver : کپی

کیوان آرا محمود، حقیقتیان منصور، کاوه زاده عادله. عوامل اجتماعی موثر در شکل گیری تصویر بدن (مطالعه موردی زنان شهر اصفهان). جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان). 1391 [cited 2022July05];23(4 (پیاپی 48)):53-66. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189716IEEE : کپی

کیوان آرا، م.، حقیقتیان، م.، کاوه زاده، ع.، 1391. عوامل اجتماعی موثر در شکل گیری تصویر بدن (مطالعه موردی زنان شهر اصفهان). جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان), [online] 23(4 (پیاپی 48)), pp.53-66. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189716. 

 
بازدید یکساله 466 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی