برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  26 , شماره  3 الف ; از صفحه 245 تا صفحه 254 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت پايداري خاک هاي کشاورزي دشت کرج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه علوم خاک
 
چکیده: 

در مطالعه کيفيت خاک، جنبه هاي فيزيکي، شيميايي و بيولوژيکي آن مورد توجه قرار مي گيرد. کيفيت خاک در ارزيابي تخريب يا بهبود اراضي اهميت زيادي دارد. در اين تحقيق کيفيت خاک در 140 نمونه از خاک هاي کشاورزي دشت کرج با استفاده از دو روش رتبه تجمعي (CR) و شاخص پايداري (SI) ارزيابي شد. پارامترهاي درصد کربن آلي (OC) ، ميانگين وزني قطر خاکدانه ها (MWD)، شيب منحني رطوبتي در نقطه عطف (شاخص Sgi)، رطوبت قابل استفاده گياه (AWC)، تخلخل تهويه اي (Fa) اسيديته (pH) هدايت الكتريكي (ECe) و نسبت جذب سديم (SAR) در عصاره اشباع، بافت خاک، رطوبت ظرفيت مزرعه اي نسبي (RFC) و جرم مخصوص ظاهري (Bd) در تمامي 140 نمونه اندازه گيري شدند. شاخص پايداري با استفاده از پارامترهاي شاخص Sgi، Fa، Bd، MWD، AWC و OC تعيين شد. در روش رتبه تجمعي فاکتور وزني نسبي (RFC) براي همه ويژگي هاي فوق محاسبه شد و وضعيت پايداري براساس حاصل جمع مقادير RFC مشخص گرديد. نتايج شاخص پايداري نشان داد که 62.14 درصد از خاک هاي مورد مطالعه داراي کيفيت نامناسبي براي کشاورزي بودند. در روش رتبه تجمعي نيز فقط 2.14 درصد خاک هاي مورد مطالعه داراي وضعيت پايدار بودند، 37.86 درصد خاک هاي مورد مطالعه به شرطي براي کاربري کشاورزي پايدار خواهند ماند که از روش هاي مديريت مناسب تري (مثل برگرداندن بقاياي گياهي به خاک، کاهش عمليات خاک ورزي و شيوه هاي نوين آبياري) استفاده شود و 60 درصد نمونه ها نيز داراي وضعيت ناپايداري براي کشاورزي بودند. بنابراين عمليات مديريت ويژه اي براي ناحيه مورد نظر که در مناطق خشک و نيمه خشک واقع شده است ضروري به نظر مي رسد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

امامی، ح. (1391). بررسی وضعیت پایداری خاک های کشاورزی دشت کرج. پژوهش های خاک (علوم خاک و آب), 26(3 الف), 245-254. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189703Vancouver : کپی

امامی حجت. بررسی وضعیت پایداری خاک های کشاورزی دشت کرج. پژوهش های خاک (علوم خاک و آب). 1391 [cited 2021May13];26(3 الف):245-254. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189703IEEE : کپی

امامی، ح.، 1391. بررسی وضعیت پایداری خاک های کشاورزی دشت کرج. پژوهش های خاک (علوم خاک و آب), [online] 26(3 الف), pp.245-254. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189703. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی