4 SID.ir | تطبيق نظريات جهاني شدن فرهنگ در روستاها بر اساس شاخص هاي سبک زندگي (مطالعه موردي: دهستان براآن جنوبي شهرستان اصفهان)

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تطبيق نظريات جهاني شدن فرهنگ در روستاها بر اساس شاخص هاي سبک زندگي (مطالعه موردي: دهستان براآن جنوبي شهرستان اصفهان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه سمنان
 
چکیده: 

دانشمندان رشته هاي گوناگون، تاثيرات جهاني شدن را بر جوامع و گروه ها و افراد بررسي کرده اند تا بتوانند به پيامدهاي آن در دگرگون سازي روندهاي جهاني پي ببرند. جهاني شدن داراي دو چهره محلي و جهاني است كه از يك سو دربرگيرنده توسعه شکل ها و تاثيرات جهاني است، و از سوي ديگر تقويت گروه هاي محلي را در پي دارد. در اين مقاله كوشش شده است تا با توجه به نظريه هاي موجود در زمينه جهاني شدن فرهنگي، تاثيرات آن بر سبک زندگي روستايي مورد کنکاش قرار گيرد. براي پرداختن به شاخص هاي سبک زندگي از آثار بورديو استفاده شده است. مباني نظري اين مقاله نيز سه ديدگاه "تفاوت هاي فرهنگي، يکي شدن فرهنگي و پيوندزدن يا درآميختن فرهنگي" استوار است که در نهايت توضيح داده شود که کدام يک از آنها مي تواند با منطقه مورد مطالعه مطابقت داشته باشد. در اين پژوهش، روش تحقيق کيفي با ابزار مصاحبه به كار رفته است. نتايج مطالعه نشان مي دهد که در منطقه ياد شده، تفاوت در سبک زندگي را نه در همه گروه ها بلكه عمدتا در بين دانشجويان و شاخص رسانه ها مشاهده كرد و تاثيرپذيري از رسانه ها بر ديگر جنبه هاي زندگي آنان نيز سايه انداخته است.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 129
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی