برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

جداسازي، شناسايي و تعيين بيوتيپ يرسينيا انتروکوليتيکاي بيماري زا از شيرهاي پاستوريزه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذایی، تبریز، ایران
 
چکیده: 

به منظور بررسي وجود سويه هاي بيماري زاي يرسينيا انتروکوليتيکا در شير پاستوريزه، طي سال 1390 تعداد 242 نمونه شير پاستوريزه عرضه شده در تبريز جمع آوري گرديد. نمونه ها در محيط PSBB غني سازي شد و از ژن هاي ail و Fvir به عنوان توالي هاي هدف براي رديابي سويه هاي بيماري زاي يرسينيا انتروکوليتيکا در نمونه هاي غني شده استفاده گرديد. از نمونه هاي مثبت در آزمايش PCR در محيط CIN آگار و MacConkey آگار کشت داده شد و پرگنه هاي مشکوک با duplex-PCR تاييد گرديد. جهت تعيين بيوتيپ يرسينيا انتروکوليتيکا، جدايه باکتري به وسيله آزمون هاي بيوشيميايي مورد ارزيابي قرار گرفت. همچنين شمارش تعداد باکتري هاي شاخص بهداشتي و آزمون کيفي فسفاتاز قليايي (ALP) بر روي نمونه هاي شير پاستوريزه انجام يافت. يرسينيا انتروکوليتيکاي بيماري زا در 6.61% (16 نمونه) از نمونه هاي شير پاستوريزه با روش ail-PCR رديابي گرديد. در حالي که 4.13% (10 نمونه) از نمونه ها با روش virF-PCR مثبت تشخيص داده شد. از بين نمونه هاي مثبت در آزمايش PCR، فقط 0.41% (1 نمونه) به وسيله کشت جداسازي و با duplex-PCR تاييد گرديد. بر اساس آزمايش هاي بيوشيميايي، جدايه يرسينيا انتروکوليتيکا از نوع بيوتيپ 4 تعيين گرديد. طبق نتايج مطالعه، 11.57% (28 نمونه) از نمونه هاي شير پاستوريزه ALP مثبت بودند و تعداد باکتري هاي شاخص بهداشتي در اين نمونه ها در قياس با نمونه هاي ALP منفي تفاوت معني دار (P<0.01) نشان داد. با توجه به حساسيت زياد يرسينيا انتروکوليتيکا نسبت به حرارت پاستوريزاسيون، لذا آلودگي ثانويه مي تواند دليل اصلي حضور يرسينيا انتروکوليتيکاي زنده در شير پاستوريزه باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 176
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی