برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

فراواني اشريشيا کلي هاي مولد آنزيم بتالاکتاماز وسيع الطيف در گرگان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
 
چکیده: 

زمينه و هدف: وجود ايزوله هاي مولد آنزيم بتالاکتاماز وسيع الطيف (ESBLs) براي سيستم بهداشتي مشکلات زيادي را به همراه خواهد داشت، اين ايزوله ها علاوه بر افزايش مقاومت به ساير آنتي بيوتيک ها، احتمال انتقال سريع ژن هاي مقاومت به سفالوسپورين هاي نسل سوم به ساير سويه هاي کلينيکي و گسترش مقاومت دارويي را دارند. اين مطالعه با هدف تعيين فراواني اين ايزوله و ژنهاي مسوول آن در شهر گرگان در شمال ايران انجام شده است.
روش بررسي: 218 نمونه اشريشيا کلي جداشده از عفونت ادراري بيماران سرپايي مراجعه کننده به 6 آزمايشگاه تشخيص طبي شهر گرگان به مدت يکسال از تيرماه 1389 تا تير ماه 1390 مورد بررسي قرار گرفتند. مقاومت به سفوتاکسيم (MAST Co.) با روش کربي بائر انجام شد و براي ايزوله هاي مقاوم، تست تائيد فنوتيپيبا ارزيابي افزايش قطر هاله عدم رشد در حضور ديسک سفوتاکسيم/ کلاولانيک اسيد انجام شد. همچنين حضور ژنهاي بتالاکتاماز وسيع الطيف blaCTX-M، blaSHV، blaTEM در سويه هاي ESBLs با استفاده از روش PCR مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: مقاومت به سفوتاکسيم در (%32.1) 70 ايزوله اشريشيا کلي مشاهده شد که از اين تعداد (%88.6) 62 نمونه در تست تاييدي بعنوان ESBLs شناسايي شدند. 28 (%45.2)، 26 (%41.9) و 6 (%9.7) مورد از نمونه ها به ترتيب حاوي blaCTX-M و blaTEM و blaSHV بودند.
نتيجه گيري: فراواني اشريشيا کلي هاي مولد ESBL شهر گرگان در حد متوسط کشوري است و ژن blaCTX-M شايعترين ژن مسوول آن مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 75
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی