برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1388 , دوره  1 , شماره  4 ; از صفحه 55 تا صفحه 73 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي بيگانگي اجتماعي در بين دبيران دبيرستان هاي متوسطه شهر تبريز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف از انجام اين تحقيق بررسي بيگانگي اجتماعي دبيران دبيرستان هاي شهر تبريز بود. روش تحقيق، پيمايش بود. جامعه آماري دبيران زن و مرد دبيرستان هاي شهر تبريز در سال تحصيلي 91-1390 به تعداد 13247 بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 373 نفر برآورد گرديد و نمونه به شيوه طبقه اي متناسب با حجم نمونه انتخاب گرديد. گردآوري داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد بيگانگي اجتماعي ملوين - سيمن و پرسشنامه محقق ساخته، انجام گرفت. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آماري t و r پيرسون استفاده شده است. نتايج نشان داده که بيگانگي اجتماعي برابر 46.62 با انحراف معيار 16.42 به دست آمده که در حد متوسط بوده است. با استفاده از آزمون t نتايج نشان داد که بيگانگي اجتماعي بر اساس جنست دبيران معني دار نبود. ولي با وضعيت تاهل معني دار بود و دبيران مجرد بيگانه تر از دبيران متاهل بودند. هم چنين بيگانگي با مدرک تحصيلي و سابقه تدريس دبيران نيز معني دار به دست آمد و دبيران با مدرک تحصيلي پايين بيگانه تر از دبيران با تحصيلات پايين بودند و دبيران با سابقه تدريس پايين بيگانگي اجتماعي بالايي داشتند. اما بيگانگي اجتماعي بر اساس وضعيت شغلي معني دار به دست نيامده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 127 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی