4 SID.ir | بررسي رابطه بين جريان هاي نقد عملياتي، سود خالص و اجزاي اقلام تعهدي با جريان هاي نقد آزاد آتي شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين جريان هاي نقد عملياتي، سود خالص و اجزاي اقلام تعهدي با جريان هاي نقد آزاد آتي شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم اداري و اقتصاد، گروه حسابداري
 
چکیده: 

يکي از اهداف گزارشگري مالي، پيش بيني جريان هاي نقد است که اين پيش بيني به سرمايه گذاران در اتخاذ تصميم هاي اقتصادي کمک فراواني مي کند. مطالعات پيشين، نتايج متفاوتي درباره اطلاعاتي که بيشترين سودمندي را در پيش بيني جريان هاي نقد آتي دارد، ارائه داده اند. لذا، هدف اين پژوهش بررسي توانايي سود خالص و جريان هاي نقد عملياتي در پيش بيني جريان هاي نقد آزاد است. همچنين، توانايي اجزاي اقلام تعهدي در بهبود پيش بيني جريان هاي نقد آزاد بررسي شده است. در اين پژوهش تعداد 78 شرکت در بازه زماني 1388-1380 بررسي شده اند. جريان هاي نقد آزاد به عنوان متغير وابسته و سود خالص، جريان هاي نقد عملياتي و اجزاي اقلام تعهدي به عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شده اند. براي آزمون فرضيه هاي پژوهش، از تحليل رگرسيون تک متغيره و چند متغيره به روش داده هاي ترکيبي استفاده شده است. نتايج بررسي نشان داد که جريان هاي نقد عملياتي در مقايسه با سود خالص از توانايي بيشتري در پيش بيني جريان هاي نقد آزاد برخوردار است. همچنين، اضافه کردن اجزاي اقلام تعهدي به مدل جريان هاي نقد عملياتي باعث بهبود توان پيش بيني جريان هاي نقد آزاد مي گردد.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 293
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی