برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير قرارگيري در معرض ميدان هاي الکترومغناطيس (50 هرتز، 0.5 ميلي تسلا) در طول دوره جنيني بر شاخص هاي هماتولوژيکي جوجه هاي تفريخ شده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلخچی، دانشکده دامپزشکی، ایلخچی، ایران
 
چکیده: 

هدف از مطالعه حاضر، بررسي شاخص هاي نشانگر فعاليت خون سازي جنين مرغ در معرض ميدان هاي الکترومغناطيس داراي فرکانس پايين بود. تخم مرغ هاي بارور به تعداد 450 عدد، متعاقب کندلينگ در قالب پنج گروه (هر گروه شامل سه تکرار و هر تکرار شامل 30 عدد تخم مرغ) تقسيم بندي شدند، گروه يک يا گروه شاهد، که تحت شرايط معمول انکوباسيون و بدون نفوذ ميدان جوجه کشي شدند، گروه دو، يا تخم مرغ هايي که در هفته اول جوجه کشي (روزهاي 0 تا 7، دو ساعت در روز) در معرض ميدان الکترومغناطيس بودند، گروه سه يا تخم مرغ هايي که در هفته دوم جوجه کشي (روزهاي 8 تا 14، دو ساعت در روز) در معرض ميدان الکترومغناطيس بودند، گروه چهار يا تخم مرغ هايي که در هفته سوم جوجه کشي (روزهاي 15 تا 21، دو ساعت در روز) در معرض ميدان الکترومغناطيس بودند و گروه پنجم يا تخم مرغ هايي که در طول دوره جوجه کشي (روزهاي 0 تا 21، دو ساعت در روز) در معرض ميدان الکترومغناطيس بودند. در زمان قرارگيري در معرض ميدان، تخم مرغ هاي بارور به بخش تحتاني داراي مولد الکترومغناطيس منتقل شده و بعد از دوره زماني دوساعته به ستر بازگردانده مي شدند. در پايان دوره بيست و يک روزه جوجه کشي از جوجه هاي تفريخ شده به سرعت نمونه خون کامل گرفته شد و متعاقبا شمارش سلول هاي خوني انجام گرفت. قرارگيري در معرض ميدان الکترومغناطيس با فرکانس کوتاه در مقاطع مختلف انکوباسيون (هفته هاي اول، دوم، سوم و در کل دوره) بر روي شاخص هاي تعداد اريتروسيت ها، هموگلوبين، نرخ هماتوکريت و فراسنجه هاي وابسته تاثير معني داري نداشت. در شمارش افتراقي لکوسيت ها نيز به استثناي کاهش جزئي در تعداد ائوزينوفيل ها در گروه سوم، تغييري در ساير گروه ها در مقايسه با گروه شاهد مشاهده نشد. در نتيجه، قرارگيري در معرض ميدان الکترومغناطس با فرکانس کوتاه (50 هرتز) و شدت 0.5 تسلا در دوره جنيني تاثير قابل ملاحظه اي بر شاخص هاي هماتولوژيکي شامل تعداد اريتروسيت ها، نرخ هماتوکريت، هموگلوبين، تعداد کل لکوسيت ها و شمارش افتراقي آن (لمفوسيت ها، ائوزينوفيل ها، مونوسيت ها و هتروفيل ها) در جوجه هاي تفريخ شده نداشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

لطفی، ع.، و اقدم شهریار، ح.، و ولیلو، م. (1391). تاثیر قرارگیری در معرض میدان های الکترومغناطیس (50 هرتز, 0.5 میلی تسلا) در طول دوره جنینی بر شاخص های هماتولوژیکی جوجه های تفریخ شده. آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز), 6(1 (پیاپی 21)), 1457-1462. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189346Vancouver : کپی

لطفی علیرضا، اقدم شهریار حبیب، ولیلو محمدرضا. تاثیر قرارگیری در معرض میدان های الکترومغناطیس (50 هرتز, 0.5 میلی تسلا) در طول دوره جنینی بر شاخص های هماتولوژیکی جوجه های تفریخ شده. آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز). 1391 [cited 2021May13];6(1 (پیاپی 21)):1457-1462. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189346IEEE : کپی

لطفی، ع.، اقدم شهریار، ح.، ولیلو، م.، 1391. تاثیر قرارگیری در معرض میدان های الکترومغناطیس (50 هرتز, 0.5 میلی تسلا) در طول دوره جنینی بر شاخص های هماتولوژیکی جوجه های تفریخ شده. آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز), [online] 6(1 (پیاپی 21)), pp.1457-1462. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189346. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 60 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی