برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  2 , شماره  5 ; از صفحه 149 تا صفحه 174 .
 
عنوان مقاله: 

تاملي بر پيوند معنايي مولفه هاي سرمايه اجتماعي و ميزان بهره مندي از سلامت اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور مشهد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور
 
چکیده: 

سلامت اجتماعي از اساسي ترين معيارهاي رفاه اجتماعي هر جامعه اي به شمار مي رود. در واقع سلامت اجتماعي با بهداشت رواني، فردي و اجتماعي مرتبط است. هدف بررسي ارتباط بين سرمايه اجتماعي و ميزان سلامت اجتماعي دانشجويان مي باشد. اين پژوهش از نوع پيمايش مقطعي و با استفاده از ابزار پرسشنامه در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور مشهد در سال تحصيلي 90-1389 انجام شد. حجم نمونه اين پژوهش 375 نفر مي باشد كه از روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده، اطلاعات پاسخگويان در مورد رابطه تبييني موضوع مورد پژوهش مورد جمع آوري قرار گرفته است. داده و اطلاعات آماري پاسخگويان با استفاده از نرم افزار (Spss) در حوزه مطالعات علوم اجتماعي با تاكيد بر آزمون هاي تي تست آزمون پارامترها يكطرفه و ضريب همبستگي پيرسون تحليل شده اند. نتايج بدست آمده حاکي از آن است که تمامي ابعاد سرمايه اجتماعي با سلامت اجتماعي رابطه معناداري دارند و از بين متغيرهاي زمينه اي وضعيت تاهل، جنسيت با سلامت اجتماعي رابطه دارد. نتايج بدست آمده از تحليل رگرسيون نشان داد که 59 درصد از تغييرات واريانس سلامت اجتماعي بوسيله دو متغير اعتماد و مشارکت اجتماعي تبيين مي شود. يکي از عوامل اصلي ايجاد سلامت اجتماعي، اعتماد مي باشد، بنابراين براي افزايش سلامت اجتماعي در بين جوانان لازم است تا اعتماد آنان نسبت به ساير افراد جامعه و نهادهاي اجتماعي افزايش يابد. در واقع اگر مسوولين و سازمان ها در جهت تحقق اهداف جمعي فعاليت کنند باعث تداوم مشروعيت خود مي شوند و تداوم مشروعيت، همراه با مقبوليت، رضايت و اعتماد خواهد بود. ايجاد تعاملات مطلوب اجتماعي در روابط فردي و بين فردي باعث مي شود فرد حمايت هاي مختلفي را دريافت و ادراک نمايد. دستيابي به اين هدف مستلزم کسب مهارت هاي مختلف زندگي است که مي توان با ايجاد کارگروه هاي تخصصي اين مهارت ها را در بين دانشجويان تقويت کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شربتیان، م. (1391). تاملی بر پیوند معنایی مولفه های سرمایه اجتماعی و میزان بهره مندی از سلامت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد. جامعه شناسی مطالعات جوانان(SOCIOLOGICAL STUDIES OF YOUTH), 2(5), 149-174. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189323Vancouver : کپی

شربتیان محمدحسن. تاملی بر پیوند معنایی مولفه های سرمایه اجتماعی و میزان بهره مندی از سلامت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد. جامعه شناسی مطالعات جوانان(SOCIOLOGICAL STUDIES OF YOUTH). 1391 [cited 2021May08];2(5):149-174. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189323IEEE : کپی

شربتیان، م.، 1391. تاملی بر پیوند معنایی مولفه های سرمایه اجتماعی و میزان بهره مندی از سلامت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد. جامعه شناسی مطالعات جوانان(SOCIOLOGICAL STUDIES OF YOUTH), [online] 2(5), pp.149-174. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189323. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 288 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی