برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  2 , شماره  5 ; از صفحه 129 تا صفحه 148 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي نقش عوامل اقتصادي- اجتماعي موثر بر ميزان مشارکت اجتماعي (مطالعه موردي دامداران 15 تا 39 ساله شهرستان نور)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش بررسي نقش عوامل اقتصادي- اجتماعي موثر بر ميزان مشارکت دامداران در طرح هاي مرتعداري در مراتع شهرستان نور مي باشد. روش تحقيق، پيمايشي بوده است و با روش نمونه گيري چند مرحله اي و تصادفي سيستماتيک نمونه ها انتخاب و اطلاعات با تکنيک پرسشنامه جمع آوري شد. با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون، آزمون t، آزمون آناليز واريانس و رگرسيون چندمتغيره فرضيات از طريق نرم افزار Spss مورد آزمون قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان مي دهد که همبستگي و رابطه بين ميزان مشاركت در طرح هاي مرتعداري با متغيرهاي آموزش دامداران، برنامه ريزي و سياستگذاري، درآمد و ميزان مخارج ماهيانه منفي و معکوس است. بين متغير ميزان آگاهي و اطلاعات، سن و سابقه دامداري با ميزان مشاركت رابطه معناداري وجود ندارد. ميانگين ميزان مشاركت بر حسب پايگاه اقتصادي اجتماعي و ميزان تحصيلات تفاوت معناداري داشته است. تحليل رگرسيون نشانگر آن است که متغيرهاي مستقل 49.5 درصد از تغييرات ميزان مشاركت را تبيين نموده و ميزان آموزش دامداران و ميزان برنامه ريزي و سياستگذاري نقش بيشتري در مقايسه با ساير متغيرها در تبيين متغير وابسته دارند. يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد که يکي از عوامل موثر بر ميزان مشاركت دامداران در طرح هاي مرتعداري، ميزان آموزش دامداران است. به طوري كه با افزايش ميزان آموزش دامداران، به ميزان مشاركت افزوده مي شود و با كاهش ميزان آموزش دامداران، از ميزان مشاركت كاسته مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمودی، ج.، و حکیم پور، س. (1391). بررسی نقش عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر میزان مشارکت اجتماعی (مطالعه موردی دامداران 15 تا 39 ساله شهرستان نور). جامعه شناسی مطالعات جوانان(SOCIOLOGICAL STUDIES OF YOUTH), 2(5), 129-148. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189318Vancouver : کپی

محمودی جلال، حکیم پور سیدحکمت. بررسی نقش عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر میزان مشارکت اجتماعی (مطالعه موردی دامداران 15 تا 39 ساله شهرستان نور). جامعه شناسی مطالعات جوانان(SOCIOLOGICAL STUDIES OF YOUTH). 1391 [cited 2021May18];2(5):129-148. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189318IEEE : کپی

محمودی، ج.، حکیم پور، س.، 1391. بررسی نقش عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر میزان مشارکت اجتماعی (مطالعه موردی دامداران 15 تا 39 ساله شهرستان نور). جامعه شناسی مطالعات جوانان(SOCIOLOGICAL STUDIES OF YOUTH), [online] 2(5), pp.129-148. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189318. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 185 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی