برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  2 , شماره  5 ; از صفحه 51 تا صفحه 72 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر پديده انسجام بين نسلي درميان جوانان (نسل جديد) و مقايسه آن با والدين (نسل قديم)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

انسجام نسلي پديده اي مهم در تقويت همبستگي اجتماعي است و مکانيزم واسط مهمي است که نقش عمده اي در انتقال ذخيره هاي معرفتي از نسلي به نسل ديگر بر عهده دارد. ولي موقعي که بين والدين و جوانان و به عبارتي بين نسل ها فاصله وجود داشته باشد و اين فاصله عميق باشد نظام اجتماعي با مساله اجتماعي شکاف نسلي روبرو مي شود که در اين فرآيند گسستي از لحاظ فرهنگي و مذهبي و ارزش ها و ... در بين نسل ها ايجاد مي شود. هدف كلي اين تحقيق، تعيين عوامل موثر بر انسجام بين نسلي در ميان والدين و جوانان خانواده هاي شهر زنجان مي باشد. تحقيق حاضر از نظر کنترل شرايط پژوهش يک بررسي پيمايشي از نوع همبستگي است. جامعه آماري اين تحقيق، تمام افراد متاهل شهر زنجان هستند كه در فاصله سني 15-54 سال قرار دارند بر اساس جدول لين حجم نمونه مناسب براي جامعه آماري بيش از 500 هزار نفر، با فرض پارامتر 50 درصد، سطح اطمينان 99 درصد و همچنين خطاي 4 درصد، برابر با 500 نفراست. روش نمونه گيري نيز با توجه به فقدان چهارچوب نمونه گيري، به شكل خوشه اي چندمرحله اي است. نتايج تحقيق نشان داد که آزمون هاي مقايسه ميانگين ها نشان مي دهند كه در جامعه آماري مورد مطالعه تفاوت هاي معناداري بين دو نسل قديم و جديد از لحاظ انسجام نسلي وجود دارد. بين زنان و مردان از لحاظ انسجام نسلي تفاوت معني داري وجود دارد. استفاده از رسانه هاي جمعي بر انسجام نسلي افراد تاثير دارد. همچنين تاثير تحصيلات نيز در انسجام نسلي معنادار است. يافته هاي اين تحقيق نيز اين موضوع را تاييد مي کند که خانواده هاي دونسل قديم و جديد از نظر تعداد اعضايشان و انسجام نسلي با يکديگر تفاوت دارند و رابطه بين انسجام نسلي و ميزان اوقات فراغت معني دار نيست.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پورجبلی، ر.، و عابدینی، ص. (1391). بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر پدیده انسجام بین نسلی درمیان جوانان (نسل جدید) و مقایسه آن با والدین (نسل قدیم). جامعه شناسی مطالعات جوانان(SOCIOLOGICAL STUDIES OF YOUTH), 2(5), 51-72. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189309Vancouver : کپی

پورجبلی ربابه، عابدینی صمد. بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر پدیده انسجام بین نسلی درمیان جوانان (نسل جدید) و مقایسه آن با والدین (نسل قدیم). جامعه شناسی مطالعات جوانان(SOCIOLOGICAL STUDIES OF YOUTH). 1391 [cited 2021August05];2(5):51-72. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189309IEEE : کپی

پورجبلی، ر.، عابدینی، ص.، 1391. بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر پدیده انسجام بین نسلی درمیان جوانان (نسل جدید) و مقایسه آن با والدین (نسل قدیم). جامعه شناسی مطالعات جوانان(SOCIOLOGICAL STUDIES OF YOUTH), [online] 2(5), pp.51-72. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189309. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 451 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی