برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  2 , شماره  5 ; از صفحه 27 تا صفحه 50 .
 
عنوان مقاله: 

سرمايه فرهنگي خانواده و ذائقه فراغتي دانشجويان با رويکرد نظري بورديو (مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه تهران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

جايگاه اجتماعي هر کنشگر متاثر از انواع سرمايه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. تفاوت ها و افتراق ها در سرمايه هاي افراد، سليقه ها و ترجيحات متفاوتي در نحوه گذران اوقات فراغت ايجاد مي کند. تحليل عمده بورديو از اوقات فراغت بر سرمايه فرهنگي استوار است. هدف مقاله شناسايي رابطه شيوه هاي گذران اوقات فراغت با سرمايه فرهنگي خانواده هاي دانشجويان و شيوه هاي گذران اوقات فراغت در گروه هاي مختلف جنسيتي و وضعيت تاهل مي باشد. رويکرد مقاله توصيفي- مقايسه اي و روش تحقيق پيمايشي است. جامعه آماري شامل كليه دانشجويان دانشگاه تهران در سال 89 مي باشد. براي محاسبه حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده و تعداد 400 نفر انتخاب گرديد که دانشجويان به روش نمونه گيري طبقه بندي نامتناسب و تصادفي ساده انتخاب شده اند. شيوه هاي گذران اوقات فراغت به پنج گروه تقسيم گرديد که عبارتند از: فکري، اجتماعي، تفريحي - سرگرمي، هنري - فرهنگي و جسماني. نتايج به دست آمده حاکي از آن است که اوقات فراغت دانشجويان بيشتر با فراغت هاي جسماني و تفريحي- سرگرمي پر مي شود و فراغت هاي تفريحي - سرگرمي و اجتماعي در بين دانشجويان زن بيش از مردان و فراغت تفريحي - سرگرمي و جسماني در بين دانشجويان متاهل بيش از مجردين است. همچنين سرمايه فرهنگي در بين دانشجويان علوم پايه بيش از علوم انساني مي باشد و سرمايه فرهنگي با انواع فراغت به جز فراغت جسماني رابطه معناداري دارند و ميزان شدت رابطه آن با انواع فراغت به ترتيب؛ فراغت اجتماعي، هنري - فرهنگي، فکري و تفريحي- سرگرمي مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 380
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی