برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  20 , شماره  4 ; از صفحه 33 تا صفحه 39 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارزش تشخيصي نسبت نوتروفيل به لنفوسيت در تشخيص آپانديسيت حاد و کمپليکه بالغين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جراحی عمومی، مرکز تحقیقات تروما، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
چکیده: 

زمينه و هدف: تست نسبت نوتروفيل به لنفوسيت در تشخيص آپانديسيت کاربرد وسيعي دارد که کارايي آن از تناقضاتي برخوردار است. با توجه به اهميت اين بيماري و به منظور تعيين کارايي اين تست، مطالعه حاضر در بالغين مبتلا به آپانديسيت حاد و کمپليکه در بيمارستان شهيد بهشتي کاشان در سال 1387 صورت پذيرفت.
مواد و روش ها: در يک مطالعه توصيفي - تحليلي، نمونه خون 106 بيمار مشکوک به آپانديسيت جهت انجام قبل از عمل آپاندکتومي گرفته شد. بر اساس هيستوپاتولوژي بيماران به دو گروه پاتولوژي مثبت، منفي تقسيم شدند و نسبت نوتروفيل به لنفوسيت در اين دو گروه مقايسه شد. جهت تجزيه و تحليل از آزمون
T مستقل و روش آمارMann- whitney u  و منحني Roc استفاده گرديد.
يافته ها: در اين مطالعه 106 بيمار مشکوک به آپانديسيت که تحت عمل جراحي آپاندکتومي قرار گرفته بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. از 106 مورد آپاندکتومي شده 94 نفر (
%88.7) در پاتولوژي آپانديسيت و 12 نفر (%11.3) آپانديس نرمال داشتند. تعداد گلبول سفيد در گروه آپاندکتومي مثبت 4181±12798 در ميلي متر مکعب و در گروه آپاندکتومي منفي 5699±10561 در ميلي مترمکعب بود (P=0.03). درصد نوتروفيل در مبتلايان به آپانديسيت 36±80% و در گروه پاتولوژي منفي 11±66% بود (P=0.005). درصد لنفوسيت در گروه پاتولوژي مثبت 9±15% و در گروه پاتولوژي منفي 11±24% بود (P=0.013). نسبت نوتروفيل به لنفوسيت در گروه پاتولوژي مثبت 5±7 در گروه پاتولوژي منفي 3±4 بود (P=0.01). حساسيت اين تست براي نسبت نوتروفيل به لنفوسيت بيش از 3.5، %74، اختصاصيت 67%، ارزش اخباري مثبت 94% و ارزش اخباري منفي 25% محاسبه شد. سطح زير منحني %73 ROC حاصل شد.
نتيجه گيري: تست نسبت نوتروفيل به لنفوسيت عليرغم تفاوت معني دار، فاقد کارايي لازم در تشخيص آپانديسيت حاد و کمپليکه مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 561 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی