برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  20 , شماره  4 ; از صفحه 1 تا صفحه 6 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط بين بالا بودن CRP و ESR در شکست زودرس در فيستول شرياني وريدي تعبيه شده جهت همودياليز براي بيماران مراجعه کننده به بيمارستان هاشمي نژاد در سال 89

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
 
چکیده: 

زمينه و هدف: همودياليز مهمترين روش درماني در بيماران مرحله انتهائي بيماري کليوي (ESRD) مي باشد و فيستول هاي شرياني وريدي هنوز ايده آل ترين روش دياليز در بيماران کليوي هستند. بنابراين دستيابي هاي عروقي از مهمترين چالش هاي درمان در اين بيماران مي باشد. در اين ميان مطالعات محدودي در مورد تاثير التهاب روي شکست عملکرد فيستول انجام شده است. هدف از مطالعه ما بررسي ارتباط مارکرهاي التهابي با شکست زودرس فيستول است.
مواد و روش ها: هشتاد و هفت بيمار مرحله انتهايي بيماري کليوي که تحت جراحي فيستول قرار گرفته بودند در مطالعه وارد شدند و به صورت مطالعه مقطعي مورد آناليز قرار گرفتند. بيماران طي يک ماه، براي شکست زودرس و عوارض پيگيري شدند. سن، جنس، عوارض، نوع و محل قرارگيري فيستول، غلظت هموگلوبين،
ESR وCRP  در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج بر اساس ميانگين و انحراف معيار با استفاده از نرم افزار SPSS 18 و استفاده از فرمول هايMann Whitney, t-test  وChi-Square  به دست آمد. در اين مطالعهP-value  کمتر از 0.05 معني دار به حساب مي آمد.
يافته ها: ميانگين سن بيماران در اين مطالعه
55.9±16.8 بود که 73% آنها مرد بودند. 93% فيستول ها در دست چپ در ناحيه راديوسفاليک بودند. شايع ترين عارضه فيستول، ترومبوز (8%) بود. رابطه معني دار بين CRP مثبت و شکست فيستول در اين مطالعه به دست آمد. اما ارتباط آماري معني داري بين ESR با شکست فيستول بدست نيامد، همچنين ارتباط بين هموگلوبين با شکست فيستول معني دار نبود.
نتيجه گيري: ترومبوز يکي از مهمترين حادثه هاي فيستول هاي شرياني وريدي است که باعث شکست درمان و دياليز مي شود. توصيه مي گردد قبل از تعبيه فيستول شرياني وريدي توسط جراح،
CRP  جهت جلوگيري از شکست بررسي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خوانین ‌زاده، م.، و محمدپور، س. (1391). بررسی ارتباط بین بالا بودن CRP و ESR در شکست زودرس در فیستول شریانی وریدی تعبیه شده جهت همودیالیز برای بیماران مراجعه کننده به بیمارستان هاشمی نژاد در سال 89. نشریه جراحی ایران, 20(4), 1-6. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189264Vancouver : کپی

خوانین ‌زاده مرتضی، محمدپور سامان. بررسی ارتباط بین بالا بودن CRP و ESR در شکست زودرس در فیستول شریانی وریدی تعبیه شده جهت همودیالیز برای بیماران مراجعه کننده به بیمارستان هاشمی نژاد در سال 89. نشریه جراحی ایران. 1391 [cited 2021May08];20(4):1-6. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189264IEEE : کپی

خوانین ‌زاده، م.، محمدپور، س.، 1391. بررسی ارتباط بین بالا بودن CRP و ESR در شکست زودرس در فیستول شریانی وریدی تعبیه شده جهت همودیالیز برای بیماران مراجعه کننده به بیمارستان هاشمی نژاد در سال 89. نشریه جراحی ایران, [online] 20(4), pp.1-6. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189264. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1181 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی