برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1390 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 69 تا صفحه 79 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين سرمايه اجتماعي و رضامندي شغلي کشاورزان شهرستان کرمانشاه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران
 
چکیده: 

امروزه رضامندي را که يکي از شاخص هاي مهم رفاه اجتماعي است تابعي از سرمايه اجتماعي مي دانند. رضايت شغلي احساس عاطفي مثبتي است که در نتيجه انجام کار در فرد ايجاد مي شود از سويي سرمايه اجتماعي سرمايه ناملموسي است که بسياري از امور زندگي روزانه مردم را در بر مي گيرد و به بهبود شرايط زندگي اجتماعي منجر مي شود. بدين منظور تحقيق توصيفي - همبستگي حاضر با هدف کلي بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و رضامندي از شغل کشاورزي در بين کشاورزان شهرستان کرمانشاه انجام شده است. جامعه آماري اين تحقيق کشاورزان سرپرست خانوار ساکن روستاهاي شهرستان کرمانشاه بودند (24391=N) که تعداد 350 نفر از آنان با استفاده از فرمول کرجسي و مورگان با روش نمونه گيري خوشه اي دو مرحله اي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اي بود که روايي ابزار با استفاده از پانل متخصصان تعيين شد و پايايي آن به وسيله آزمون کرونباخ آلفا مورد آزمون قرار گرفت که ضرايب آلفاي محاسبه شده براي کليه بخش ها بالاتر از 0.7 گزارش گرديد. يافته ها حاکي از وجود سرمايه اجتماعي در حد نسبتا پاييني (به ويژه از بعد شناختي آن) در بين کشاورزان بود که اين ميزان سرمايه ارتباط مثبتي با رضايت آنان از شغل کشاورزي داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 106
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی