برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه حمايت اجتماعي و رضايت از زندگي و افسردگي و شادکامي در سالمندان زن و مرد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، گروه روان شناسی، مرودشت، ایران
 
چکیده: 

سالمندي يکي از مراحل مهم زندگي است و با پيشرفت علم و بهبود شرايط بهداشتي شمار سالمندان در جوامع گوناگون رو به افزايش است. افزايش شمار سالمندان از يک سو و باورهاي مذهبي و فرهنگي کشور ما مبني بر اکرام سالمندان اهميت پژوهش را در اين زمينه آشکار مي سازد. اين پژوهش با هدف مقايسه حمايت اجتماعي و رضايت از زندگي و شادکامي و افسردگي در سالمندان زن و مرد انجام گرفته است. روش مطالعه از نوع علي مقايسه اي بود. جامعه آماري تمامي سالمندان زن و مرد شهر شيراز بودند. حجم نمونه 379 نفر (200 مرد و 179 زن) بود که با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. داده ها از روش پرسشنامه هاي حمايت اجتماعي، Phillips، رضايت از زندگيDiener  و شادکامي و افسردگي Joseph & Lewis گردآوري شد. براي تجزيه و تحليل فرضيه 1 و 2 از ماتريس همبستگي، فرضيه 3 و 4 از تحليل واريانس چند متغيري و براي پرسش 1 پژوهش، ازz  فيشر استفاده شد. نتايج تحليل داده ها نشان دهنده رابطه معني دار بين همه متغييرهاي پژوهش بودند. همچنين تفاوت معني داري در مولفه حمايت ديگران از مولفه هاي حمايت اجتماعي و شادکامي و افسردگي و رضايت از زندگي بين زنان و مردان سالمند نشان داد، بدين صورت که در مولفه حمايت ديگران و افسردگي ميانگين زنان سالمند و در شادکامي و رضايت از زندگي ميانگين مردان سالمند بيشتر بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 343 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی