برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه يادگيري سازماني و خودکارآمدي مسير شغلي با اشتياق کاري مديران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه اصفهان
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش بررسي رابطه يادگيري سازماني و خودکارآمدي مسير شغلي با اشتياق کاري مديران در شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان بود. روش پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي و جامعه آماري پژوهش شامل تمامي مديران شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان بود که تعداد آنها 75 نفر و حجم نمونه 62 نفر تعيين گرديد. ابزارهاي جمع آوري داده ها در اين پژوهش شامل پرسشنامه هاي، يادگيري سازماني گومژ و همکاران (2005)، پرسشنامه خودکارآمدي مسيرشغلي بتز (2004) و پرسشنامه اشتياق کاري شوفلي و همکاران (2006) بوده که روايي محتوايي هر سه پرسشنامه به وسيله اساتيد متخصص علوم تربيتي، روان شناسي و مديريت مورد تاييد قرار گرفت و ضريب پايايي پرسشنامه ها به ترتيب 0.92، 0.93 و 0.95 بدست آمد. در اين پژوهش از آزمون هاي ضريب همبستگي پيرسون، تحليل واريانس چندگانه، رگرسيون گام به گام و تحليل مسير استفاده شده است. بر اساس يافته هاي پژوهش رابطه معني داري بين يادگيري سازماني (r=0.32) و اشتياق کاري مديران وجود دارد. هم چنين، رابطه اي معني دار بين يادگيري سازماني با خودکارآمدي مسير شغلي (r=0.36) ديده شده است. نتايج رگرسيون چند متغيره نشان داد که اشتياق کاري مستقيما تحت تاثير يادگيري سازماني (b=0.68) است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 266 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی