برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1390 , دوره  1 , شماره  2 ; از صفحه 45 تا صفحه 57 .
 
عنوان مقاله: 

القاي پاسخ هاي دفاعي و کنترل بيولوژيک بيماري کپک آبي ميوه سيب Penicellium expansum به وسيله مخمر (Rhodotorula mucilaginous (A1

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه گیاه پزشکی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

در اين تحقيق، جدايه A1 از مخمر Rhodotorula mucilaginosa براي کنترل کپک آبي سيب Penicillium expansum به کار گرفته شد. آزمون تست تقابل، متابوليت هاي خارج سلولي و مواد فرار در آزمايشگاه براي ارزيابي قدرت بيوکنترلي مخمر به کار برده شد. اين جدايه از مخمر رشد قارچ P. expansum را کاهش داد. در آزمون کشت تقابل، ميزان کاهش رشد 60.97 درصد، در مورد گاز فرار 90.57 درصد، و در تست متابوليت هاي خارج سلولي 83.36 درصد بود. در آزمايش هاي انباري چاهک ايجاد شده روي سيب با 40 ميکروليتر سوسپانسيون مخمر آنتاگونيست و 24 ساعت بعد 20 ميکروليتر سوسپانسيون قارچ عامل بيماري مايه زني شد. سيب هاي مايه زني شده در 20 و 5 درجه سانتي گراد در انبار قرار گرفتند. مساحت لکه ها در روي سيب هاي تيمار شده با مخمر در هر دو دما در مقايسه با شاهد، کاهش معني داري نشان دادند. در قسمت دوم آزمايش، توانايي مخمر در القاء دو آنزيم پراکسيداز و کاتالاز و همچنين ترکيبات فنلي در بافت ميوه سيب بررسي شد. ميزان فعاليت آنزيم هاي پراکسيداز، کاتالاز و ميزان ترکيبات فنل کل در روزهاي دوم، چهارم، ششم، هشتم و دهم بعد از مايه زني عامل بيماري اندازه گيري شد. اين جدايه مخمري، فعاليت آنزيم هاي پراکسيداز و کاتالاز را افزايش داد که اين افزايش در روز ششم بعد از مايه زني، عامل بيماري به حداکثر ميزان خود رسيد. بيشترين ميزان کل ترکيبات فنلي هم در سيب هاي آلوده تيمار شده با جدايه مخمر در روز ششم بعد از مايه زني ديده شد که نسبت به شاهد آب مقطر به طور معني داري افزايش يافته بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 73 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی