برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1390 , دوره  2 , شماره  4 ; از صفحه 43 تا صفحه 56 .
 
عنوان مقاله: 

امکان سنجي قابليت پياده روي در فضاي شهري بر پايه الگوهاي توسعه پايدار و نو- شهرسازي (مطالعه موردي: محله سعادت آباد تهران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

پژوهش حاضر به ارزيابي امكان پياده روي در فضاي شهري (محله سعادت آباد تهران) و بررسي، مشاهده و تحليل ميداني مولفه هاي قابليت پياده روي پرداخته است و به دنبال پاسخگويي به اين سوال است كه وضعيت پياده روي در محله سعادت آباد بر پايه الگوهاي توسعه پايدار و نو- شهرسازي چگونه است؟ روش پژوهش از نوع توصيفي - تحليلي و جمع آوري اطلاعات به صورت پيمايشي بوده است. جامعه آماري شهروندان ساکن محله سعادت آباد تهران و حجم نمونه تعداد 380 نفر که بر اساس جدول مورگان تعيين گرديد. براي سنجش ميزان قابليت پياده روي از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد كه در آن چهار مولفه قابليت پياده روي (مطلوبيت و مطبوعيت، ايمني و امنيت، آسايش و راحتي و تسهيلات و دسترسي) در قالب 30 سوال مورد سنجش قرار گرفت. روايي صوري و محتوايي پرسشنامه توسط 10 نفر از اساتيد برجسته مورد تاييد قرار گرفت و همچنين آلفاي کرونباخ برابر با 0.87 محاسبه شد که نشان از پايايي و ثبات پرسشنامه داشت. پس از جمع آوري پرسشنامه ها و تعيين نرمال بودن داده ها توسط آزمون کالموگراف اسميرنوف، به منظور تعيين وضعيت ميانگين هر يک از متغيرها از آزمون t تک نمونه اي و به منظور تعيين ارتباط ميانگين هر يک از مولفه ها با يکديگر از آزمون تعقيبي Bounferoni استفاده گرديد. نتايج به دست آمده در اين تحقيق نشان داد که قابليت پياده روي و مولفه هاي آن در محله سعادت آباد در وضعيت مطلوب نيست.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سلطان حسینی، م.، و پورسلطانی، ح.، و سلیمی، م.، و عمادی، س. (1390). امکان سنجی قابلیت پیاده روی در فضای شهری بر پایه الگوهای توسعه پایدار و نو- شهرسازی (مطالعه موردی: محله سعادت آباد تهران). پژوهش و برنامه ریزی شهری, 2(4), 43-56. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189071Vancouver : کپی

سلطان حسینی محمد، پورسلطانی حسین، سلیمی مهدی، عمادی سارا. امکان سنجی قابلیت پیاده روی در فضای شهری بر پایه الگوهای توسعه پایدار و نو- شهرسازی (مطالعه موردی: محله سعادت آباد تهران). پژوهش و برنامه ریزی شهری. 1390 [cited 2021May14];2(4):43-56. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189071IEEE : کپی

سلطان حسینی، م.، پورسلطانی، ح.، سلیمی، م.، عمادی، س.، 1390. امکان سنجی قابلیت پیاده روی در فضای شهری بر پایه الگوهای توسعه پایدار و نو- شهرسازی (مطالعه موردی: محله سعادت آباد تهران). پژوهش و برنامه ریزی شهری, [online] 2(4), pp.43-56. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189071. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 352 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی