برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين سلامت سازماني با استقرار مديريت مدرسه محوري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
 
چکیده: 

هدف تحقيق حاضر، تعيين رابطه بين سلامت سازماني با استقرار مديريت مدرسه محوري مدارس متوسطه شهر شيراز بوده است. نوع تحقيق کاربردي و از حيث روش توصيفي از نوع همبستگي مي باشد. جامعه آماري تحقيق مديران متوسطه، شامل مديران مدارس (دخترانه-پسرانه) و (دولتي-غيرانتفاعي) نواحي چهارگانه شهر شيراز که تعداد 310 نفر در سال تحصيلي 90-89 بوده اند، در نظر گرفته شده است. تعداد 175 نفر نمونه با استفاده از جدول مورگان با روش تصادفي طبقه اي انتخاب شده اند. ابزار جمع آوري اطلاعات، دو پرسشنامه شامل پرسشنامه سلامت سازماني با 44 سوال و پرسشنامه مديريت مدرسه محوري با 42 سوال است. پايايي پرسشنامه سلامت سازماني از طريق آزمون آلفاي کرونباخ در سطح 0.84 و پرسشنامه مديريت مدرسه محوري در سطح 0.85 محاسبه شده است. اطلاعات حاصل با استفاده از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي نظير آزمون همبستگي پيرسون، آزمون پارامتري t)دو نمونه اي) و براي آزمون نرمال بودن داده ها از نمودار احتمال نرمال و آزمون نرمال بودن اندرسن- دارلينگ تجزيه و تحليل شد، نتايج به دست آمده نشان داد: 1) بين تمامي ابعاد سلامت سازماني (يگانگي نهادي، مراعات، ساخت دهي، حمايت منابع و نفوذ مدير، روحيه و تاکيد علمي) با استقرار مديريت مدرسه محوري رابطه وجود دارد. 2) بين ميزان سلامت سازماني با استقرار مديريت مدرسه محوري در مدارس متوسطه دولتي و غيرانتفاعي شهر شيراز، تفاوت معناداري وجود دارد 3) بين ميزان سلامت سازماني با استقرار مديريت مدرسه محوري در مدارس متوسطه دخترانه و پسرانه شهر شيراز تفاوت معناداري وجود ندارد. 4) بين سلامت سازماني (سطح نهادي، اداري و فني) مدارس متوسطه شهر شيراز با استقرار مديريت مدرسه محوري رابطه وجود دارد که اين رابطه در سطح نهادي کم و در دو سطح اداري و فني قوي مي باشد. 5) بيشترين ارتباط با متغير استقرار مديريت مدرسه محوري را گويه ساخت دهي از سطح اداري سلامت سازماني و كمترين ارتباط را ميزان يگانگي نهادي از سطح نهادي سلامت سازماني دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شایان جهرمی، ش.، و طاهری، ع.، و مسعودی نژاد، ف. (1390). رابطه بین سلامت سازمانی با استقرار مدیریت مدرسه محوری. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 2(4 (پیاپی 8)), 169-194. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189026Vancouver : کپی

شایان جهرمی شاپورامین، طاهری عبدالمحمد، مسعودی نژاد فرحناز. رابطه بین سلامت سازمانی با استقرار مدیریت مدرسه محوری. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 1390 [cited 2021May08];2(4 (پیاپی 8)):169-194. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189026IEEE : کپی

شایان جهرمی، ش.، طاهری، ع.، مسعودی نژاد، ف.، 1390. رابطه بین سلامت سازمانی با استقرار مدیریت مدرسه محوری. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, [online] 2(4 (پیاپی 8)), pp.169-194. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189026. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 161 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی