برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه دبيرستان هاي دولتي و غيرانتفاعي ناحيه 3 شيراز در ويژگي هاي سازمان يادگيرنده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 
چکیده: 

تحقيق حاضر به منظور مقايسه دبيرستان هاي دولتي و غيرانتفاعي ناحيه 3 شيراز به لحاظ برخورداري از ويژگي هاي سازمان يادگيرنده در سال تحصيلي 2011-2010 انجام شده است. روش تحقيق توصيفي–پيمايشي مي باشد. جامعه آماري شامل كليه دبيران و مديران مدارس متوسطه دولتي و غيرانتفاعي ناحيه 3 شيراز مي باشد. بدين منظور با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي 273 نفر از جامعه موردنظر انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه سازمان يادگيرنده مي باشد كه دربرگيرنده اصول پنج گانه پيتر سنج (آرمان مشترك، مدل هاي ذهني، تسلط فردي، يادگيري تيمي، تفكر سيستمي) است. جهت برآورد روايي از روايي صوري و محتوايي استفاده گرديد. پايايي پرسشنامه از طريق آلفاي كرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت و مقدار آلفاي كرونباخ 0.88 مي باشد. از آمار توصيفي (فراواني و درصد فراواني) براي بيان توصيف داده ها و آمار استنباطي (آزمون t مستقل) براي بررسي تفاوت بين دبيرستان هاي دولتي و غيرانتفاعي استفاده گرديد. از تجزيه و تحليل ديدگاه دبيران و مديران نتايج زير به دست آمد: بين دبيرستان هاي دولتي و غيرانتفاعي ناحيه 3 شيراز از نظر ويژگي تفكر سيستمي تفاوت معنادار وجود دارد و در ساير مولفه ها (تسلط و قابليت شخصي، الگوهاي ذهني، آرمان مشترک و يادگيري تيمي) تفاوت معناداري وجود ندارد. ويژگي آرمان مشترک در دبيرستان هاي دولتي بيشتر از دبيرستان هاي غيرانتفاعي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جمال زاده، م.، و رهگذر، ح.، و پناهی، ا. (1390). مقایسه دبیرستان های دولتی و غیرانتفاعی ناحیه 3 شیراز در ویژگی های سازمان یادگیرنده. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 2(4 (پیاپی 8)), 115-131. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189017Vancouver : کپی

جمال زاده محمد، رهگذر حسن، پناهی ایران. مقایسه دبیرستان های دولتی و غیرانتفاعی ناحیه 3 شیراز در ویژگی های سازمان یادگیرنده. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 1390 [cited 2021August03];2(4 (پیاپی 8)):115-131. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189017IEEE : کپی

جمال زاده، م.، رهگذر، ح.، پناهی، ا.، 1390. مقایسه دبیرستان های دولتی و غیرانتفاعی ناحیه 3 شیراز در ویژگی های سازمان یادگیرنده. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, [online] 2(4 (پیاپی 8)), pp.115-131. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189017. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 403 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی