3 SID.ir | بررسي توانايي آنتاگونيستي قارچ هاي اندوفيت ريشه و گونه هاي تريكودرما برروي قارچ Macrophomina phaseolina در شرايط آزمايشگاهي

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي توانايي آنتاگونيستي قارچ هاي اندوفيت ريشه و گونه هاي تريكودرما برروي قارچ Macrophomina phaseolina در شرايط آزمايشگاهي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بيماري شناسي گياهي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران ايران
 
چکیده: 

در اين تحقيق، از دو قارچ اندوفيت ريشه Piriformospora indica) و (Sebacina vermifera و دو گونه تريكودرما Trichoderma harzianum (T-100)) و (T. viride عليه قارچ Macrophomina phaseolina استفاده گرديد. توانايي آنتاگونيستي قارچ هاي اندوفيت ريشه و گونه هاي تريکودرما از طريق آزمايش هاي درون شيشه اي و به کمک روش کشت متقابل، كلنيزاسيون و توليد متابوليت هاي فرار مورد ارزيابي قرار گرفت. مساحت پرگنه M. phaseolina هر روز اندازه گيري و درصد کاهش رشد هر روز در مقايسه با تيمار شاهد محاسبه شد. در كشت متقابل، تيماري كه شامل هر دو گروه قارچ هاي اندوفيت و گونه هاي تريكودرما بود، بيشترين اثر بازدارندگي را بر روي رشد ميسليومي M. phaseolina داشت. بررسي قدرت كلنيزاسيون نشان داد كه قارچ هاي آنتاگونيست قادرند پرگنه M. phaseolina را در برگرفته و آن را تجزيه نمايند. نتايج آزمون متابوليت هاي فرار نيز مشخص نمود كه قارچ هاي اندوفيت بر خلاف گونه هاي تريكودرما قادر به توليد متابوليت هاي فرار نمي باشند.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 158
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی