برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

گذر از شبه نيازسنجي به نيازسنجي آموزشي واقعي (مطالعه موردي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم
 
چکیده: 

بررسي نتايح تحقيقات مربوط به مميزي سيستم هاي آموزشي بر اساس استاندارد بين المللي ايزو 10015، بيانگر آن است كه يكي از عوامل اصلي ناكارآمدي برنامه هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان، عدم به كارگيري روش ها و تکنيک هاي نيازسنجي آموزشي دقيق و عيني مي باشد. در اين مقاله تلاش شده تا ضمن شناخت نيازهاي آموزشي شغل كارشناس مالي موسسه مالي و اعتباري مهر، تكنيك نيازسنجي آموزشي شغل محور به طور كاربردي به عنوان ابزاري جهت گذر از شبه نيازسنجي به نيازسنجي آموزشي واقعي تشريح گردد. اين تحقيق از نظر هدف از انواع تحقيقات کاربردي محسوب مي شود. براي بررسي نظرات متخصصان از روش تحقيق زمينه يابي استفاده شده است. جامعه آماري مورد بررسي در اين تحقيق، کليه مديران و کارشناسان ارشد مالي موسسه مالي و اعتباري مهر در سراسر کشور به تعداد 61 نفر بوده است. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد نمونه لازم 21 نفر مي شود که براي جلوگيري از افت نمونه، تعداد 30 نمونه انتخاب شد. نمونه گيري با روش خوشه اي چندمرحله اي انجام شد. به اين ترتيب که در ابتدا از ميان استان هايي که خوشه ها را تشکيل مي دادند، چند استان انتخاب شده و تعداد نمونه لازم برحسب سهم آن استان به صورت تصادفي از ميان شعب مختلف انتخاب شده است. براي جمع آوري داده هاي مورد نياز پژوهش از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که پرسشنامه اول حاوي تعداد 30 گويه بر اساس شرح وظايف و پرسشنامه دوم مربوط به نيازهاي استاندارد آموزشي مبتني بر اولويت هاي مورد تاييد مديران و کارشناسان ارشد موسسه مالي و اعتباري مهر، حاوي 27 عنوان نياز آموزشي بود. نتايج تحقيق نشان داد که از مجموع عناوين نيازهاي آموزشي، کمترين نياز مربوط به آشنايي با اصول سرپرستي با 29.5% فاصله از استانداردهاي آموزشي و بيشترين نياز مربوط به آشنايي با مباحث بانکداري الکترونيکي با 60% فاصله از استاندارد آموزشي مي باشد. از رهيافت اين بررسي و به جهت افزايش ميزان موفقيت به کارگيري اين روش در ساير سازمان ها، پيشنهاد مي شود که قبل از انجام نيازسنجي آموزشي شغل محور، با توجه به اهميت شرح وظايف در شناسايي استانداردهاي آموزشي، ديدگاه خبرگان شغلي و نيز نتايج شبکه شغلي در حوزه مورد مطالعه، مورد بررسي قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 364 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی