4 SID.ir | تاثير آموزش فراشناخت در حل مسايل رياضي دانش آموزان

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش فراشناخت در حل مسايل رياضي دانش آموزان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور
 
چکیده: 

مطالعه تاثير فراشناخت و رويکردهاي آن نسبت به توانمندي هاي حل مساله رياضي در دانش آموزان مقطع اول متوسطه در يزد هدف اصلي اين پژوهش است. روش انجام پژوهش شبه تجربي بوده است. به همين منظور، از جامعه آماري دانش آموزان، 120 دانش آموز سال اول آموزش متوسطه در دو گروه آزمايش و کنترل شرکت کردند. برنامه درسي گروه آزمايش شامل آموزش 6 هفته اي و هر هفته 4 ساعت روش هاي فراشناختي بود. پيش از شروع اين دوره، پيش آزموني براي کل دانش آموزان (120) اجرا شد. ابزار گرد آوري داده ها آزمون محقق ساخته عملكرد رياضي بود كه روايي محتوايي و پايايي آن مورد تاييد قرار گرفت. داده هاي بدست آمده با استفاده از آزمون t-test مورد تحليل قرار گرفت و مشخص گرديد که بين دو گروه کنترل و آزمايش تفاوتي معنادار وجود دارد. به اين معني که ميانگين نمره هاي گروهي که در دوره فراشناخت شرکت کرده بودند، به گونه اي معنادار بيش تر از ميانگين گروه کنترل بود. روي هم رفته، اين مطالعه نشان داد كه آموزش فراشناخت و رويکردهاي آن بر توانمندي حل مساله دانش آموزان و ترغيب آن ها به يادگيري رياضي تاثيري مثبت دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 354
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی