برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نقش هوش هيجاني در اثربخشي تدريس معلمان در مدارس راهنمايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، گروه علوم تربیتی، مرودشت
 
چکیده: 

اين پژوهش به بررسي رابطه هوش هيجاني معلمان و اثربخشي تدريس و هم چنين، پيش بيني اثربخشي تدريس و زيرمقياس هاي آن به وسيله متغير هوش هيجاني معلمان مي پردازد. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بوده است. نمونه پژوهش شامل 704 نفر از دانش آموزان مدارس راهنمايي و هم چنين، 32 نفر از دبيران زن و مرد مدارس راهنمايي شهر شيراز مي باشند که با روش تصادفي خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه هوش هيجاني بار- آن با ضريب پايايي 0.89 و ابزار اثربخشي تدريس پاينتا و همر بوده است. اساسا اين ابزار اثربخشي تدريس را با روش مشاهده اي مي سنجد و داراي سه بعد (حمايت آموزشي، حمايت عاطفي و سازماندهي کلاسي) مي باشد. براي پايايي اين مقياس ضريب همبستگي بين دو مشاهده مستقل محاسبه و مقدار (r=0.85) بدست آمده است. افزون بر اين ابزار مشاهده اي، سعي شد تا عوامل تدريس اثربخش در سه بعد ذکر شده، با کمک پرسشنامه اي که به وسيله دانش آموزان پاسخ داده مي شود، انداره گيري گردد که پيش از استفاده، روايي و پايايي آن مورد سنجش قرار گرفته است. پايايي اين مقياس با روش آلفاي کرونباخ محاسبه و مقدار (a=0.78) بدست آمد. جمع کل نمره هاي بدست آمده از اين دو ابزار (مشاهده اي و پرسشنامه دانش آموزي) به عنوان مبناي اثربخشي تدريس معلمان در نظر گرفته شد. روش آماري مورد استفاده در اين پژوهش، ضريب همبستگي و محاسبه ضريب رگرسيون چند متغيري مي باشد. نتايج بيانگر آن بودند که بين دو متغير ياد شده رابطه اي مثبت وجود دارد و حتي با کنترل متغيرهاي سن، جنس و تحصيلات معلمان، فاکتور هوش هيجاني قادر است با قدرت بالايي اثربخشي تدريس معلمان را پيش بيني نمايد (Beta=0.73) و هم چنين، رابطه مجزاي هوش هيجاني با زيرمقياس هاي تدريس اثربخش نشان داد که هوش هيجاني با عامل حمايت عاطفي (r=0.61, P<.000) و حمايت آموزشي (r=0.42, P<.05) به ترتيب بيش ترين همبستگي و با زيرمقياس سازماندهي کلاسي کم ترين رابطه را نشان داده است، لذا فرضيه هاي پژوهش مورد پذيرش قرار گفت. از آنجايي که خوش بختانه هوش هيجاني قابل آموزش مي باشد، پيشنهاد مي شود که در برنامه هاي درسي تربيت معلم توجه به پرورش هوش هيجاني معلمان بيش تر مورد توجه قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 368 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی