برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين مولفه هاي هوش هيجاني و ابعاد رفتار شهروندي سازماني دبيران مدارس متوسطه شهر اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين مولفه هاي هوش هيجاني و ابعاد رفتار شهروندي سازماني دبيران دوره متوسطه شهر اصفهان بود. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري اين پژوهش، دبيران مدارس متوسطه شهر اصفهان در سال تحصيلي 90- 89 به تعداد 4064 نفر بودند. حجم نمونه به وسيله فرمول تعيين حجم نمونه 305 نفر و با روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي تعيين گرديد. ابزار جمع آوري داده ها دو پرسشنامه استاندارد هوش هيجاني شرينگ (1994) و رفتار شهروندي سازماني پودساکف و همکاران (1990) بود. روايي محتوايي هر دو پرسشنامه به وسيله صاحبنظران تاييد گرديد و براي تاييد پايايي، آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه هوش هيجاني 0.80 و براي پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني 0.79 محاسبه گرديد. تجزيه و تحليل داده ها از راه آمار توصيفي و آمار استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون و آزمون t مستقل، تحليل واريانس يک طرفه، آزمون تعقيبي شفه) انجام گرفت. نتايج نشان دادند که از بين مولفه هاي هوش هيجاني، خودآگاهي، خودانگيزي، همدلي و مهارت هاي اجتماعي با رفتار شهروندي سازماني دبيران رابطه مثبت داشتند. بين نظرات دبيران در مورد هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني با توجه به جنس، سابقه خدمت و مدرک تحصيلي تفاوت معناداري مشاهده نشد جز اينکه دبيران با سابقه خدمت بيش از 20 سال هوش هيجاني خود را بيش تر برآورد کردند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کریمی، ف.، و حسومی، ف.، و لیث صفار، ز. (1391). رابطه بین مولفه های هوش هیجانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 3(1 (پیاپی 9)), 145-158. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188995Vancouver : کپی

کریمی فریبا، حسومی فهیمه، لیث صفار زهرا. رابطه بین مولفه های هوش هیجانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 1391 [cited 2021May16];3(1 (پیاپی 9)):145-158. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188995IEEE : کپی

کریمی، ف.، حسومی، ف.، لیث صفار، ز.، 1391. رابطه بین مولفه های هوش هیجانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, [online] 3(1 (پیاپی 9)), pp.145-158. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188995. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 151 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی