برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه پيچيدگي اينترنت بر سهولت کاربرد و سودمندي ادراک شده اينترنت در بين مديران مدارس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف بررسي رابطه ميان ادراک پيچيدگي اينترنت بر سهولت کاربرد و سودمندي دريافتي اينترنت در بين مديران مدارس شهرستان انار انجام گرفت. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي مي باشد. جامعه آماري 210 نفر از مديران مدارس شهرستان انار بودند، با توجه به جدول مورگان 149 نفر به عنوان نمونه آماري به شيوه تصادفي ساده انتخاب شدند. داده هاي مورد نياز با استفاده از پرسشنامه مدل پذيرش داده ها که به وسيله (پوالد رز، 2004، هآنگ و همکاران، 2004، سنج و پاتن، 2002 و گاردنر و آموروسو، 2004) طراحي شده بود، گرد آوري شد و با استفاده از روش آماري همبستگي و تحليل مسير مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان دادند که رابطه پيچيدگي ادراک شده اينترنت بر کاربرد واقعي اينترنت و سهولت کاربرد ادراک شده اينترنت منفي و معنادار مي باشد، اما بر سودمندي ادراک شده اينترنت معنادار نمي باشد. هم چنين، نتايج نشان دادند که سهولت کاربرد ادراک شده اينترنت با سودمندي ادراک شده اينترنت و نگرش نسبت به کاربرد اينترنت رابطه مثبت و معنادار دارد. سودمندي ادراک شده اينترنت با نگرش نسبت به کاربرد اينترنت و نيت رفتاري کاربرد اينترنت رابطه مثبت و معنادار دارد. نگرش نسبت به کاربرد اينترنت با نيت رفتاري کاربرد اينترنت رابطه مثبت و معنادار دارد و نيت رفتاري کاربرد اينترنت با کاربرد واقعي اينترنت رابطه مثبت و معنادار دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 133
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی