برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي فرايند يادگيري گروهي در دانشجويان بر اساس مدل نپ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه
 
چکیده: 

اين مطالعه قصد دارد تا با ارزيابي مدل مفهومي يادگيري گروهي «نپ» فرايندهاي اجتماعي شناختي اثرگذار بر اثربخشي گروه و يادگيري گروهي دانشجويان را مورد بررسي و روش ارتباط اين عوامل را آزمون نمايد. در اين مطالعه از روش پژوهش توصيفي-همبستگي استفاده شد. کليه دانشجويان دانشگاه آزاد واحد ساوه به عنوان جامعه آماري و نمونه اي به حجم 191 نفر با روش نمونه گيري هدفمند- قضاوتي انتخاب شدند. ابزار گرد آوري داده ها در اين پژوهش پرسشنامه محقق ساخته شامل 5 متغير اصلي ساختار و زمينه گروه، باورهاي گروه، رفتارهاي يادگيري گروهي، فراشناخت و اثربخشي گروه به همراه زير مولفه هاي آن ها بود که آلفاي کرونباخ هريک از اين متغيرها به ترتيب عبارتند از: 0.72، 0.78، 0.70، 0.71، 0.72. نتايج تحليل رگرسيون وجود رابطه مثبت و معني دار بين متغيرها را به صورت دو به دو تاييد و تجزيه و تحليل رگرسيون چند متغيره وجود رابطه تعاملي بين متغيرها را به صورت جزئي مورد تاييد قرار داد. سپس برازش مدل با نرم افزار ليزرل ارزيابي شد که نتايج برازش کل مدل را تاييد نکرد. هم چنين، نتايج تحليل مسير يک مدل نوين را پيشنهاد کرد که نشان مي دهد براي موفقيت يادگيري گروهي و اثربخشي گروه بايد باورها و فراشناخت گروه مورد ملاحظه و توجه قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 126 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی