برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه کيفيت زندگي کاري با تعهد سازماني و ميزان بهره وري در کارکنان دانشگاه علوم پزشکي جهرم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سروستان
 
چکیده: 

زندگي سازماني و زندگي شخصي لازم و ملزوم يکديگرند. کارکنان مهم ترين سرمايه هاي سازمان هستند که نقش محوري در تحول سازمان ايفا مي کنند. در گذشته فقط بر زندگي شخصي کارکنان تاکيد مي شد، اما امروزه بهبود کيفيت زندگي کاري کارکنان به يکي از مهم ترين اهداف سازمان تبديل شده است. هدف اصلي پژوهش تعيين رابطه ميان کيفيت زندگي کاري با تعهد سازماني و ميزان بهره وري در کارکنان دانشگاه علوم پزشکي شهرستان جهرم بود. روش پژوهش از نوع همبستگي و جامعه آماري شامل تمامي کارکنان (رسمي و پيماني) دانشگاه علوم پزشکي شهرستان جهرم به تعداد 854 نفر بودند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 267 نفر محاسبه شد که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با جامعه آماري پژوهش انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از سه پرسشنامه کيفيت زندگي کاري، تعهد سازماني و بهره وري فردي استفاده شد که پايايي آن ها با استفاده از آلفاي کرونباخ به ترتيب 87/، 81/ و 89/ بدست آمده است. داده هاي جمع آوري شده از راه آزمون هاي همبستگي پيرسون، تحليل واريانس يکطرفه و آزمون توکي با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها نشان مي دهند که همبستگي مثبت و معني داري بين کيفيت زندگي کاري با تعهد سازماني و ميزان بهره وري کارکنان دانشگاه علوم پزشکي جهرم وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حاتمی، ح.، و میرجعفری، س.، و مجاهدی جهرمی، س. (1390). رابطه کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی و میزان بهره وری در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جهرم. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 2(3 (پیاپی 7)), 25-39. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188978Vancouver : کپی

حاتمی حسین، میرجعفری سیداحمد، مجاهدی جهرمی سعیده. رابطه کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی و میزان بهره وری در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جهرم. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 1390 [cited 2021May07];2(3 (پیاپی 7)):25-39. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188978IEEE : کپی

حاتمی، ح.، میرجعفری، س.، مجاهدی جهرمی، س.، 1390. رابطه کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی و میزان بهره وری در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جهرم. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, [online] 2(3 (پیاپی 7)), pp.25-39. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188978. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 432 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی