برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه سبک هاي مديريت مديران با رضايت شغلي و سلامت رواني معلمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه بين سبک هاي مديريت مديران با رضايت شغلي و سلامت رواني معلمان شهر بوکان بود. طرح پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود. از بين 102 مدير، 63 نفر (27 زن و 36 مرد) و از بين 2700 معلم، تعداد 338 نفر (149 زن و 189 مرد) از مدارس شهرستان بوکان به روش نمونه گيري تصادفي- طبقه اي انتخاب شدند. جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه سبک سنج (Luthans, 1989)، شاخص توصيف شغل(Smith, Kendall and Hullin, 1969) (JDI)  و پرسشنامه سلامت رواني (Goldberg and Hiller, 1970) (GHQ - 12) استفاده شد. داده هاي بدست آمده با استفاده از شاخص هاي توصيفي و استنباط آماري نظير آزمون همبستگي پيرسون و تحليل واريانس چندمتغيره تجزيه و تحليل شد. يافته هاي بدست آمده نشان داد: سبک مديريت انسان مدارانه مديران با رضايت شغلي معلمان رابطه مثبت و معني دار و با سلامت رواني معلمان رابطه منفي و معني داري دارد. سبک مديريت وظيفه مدارانه مديران با رضايت شغلي معلمان رابطه منفي و معني دار و با سلامت رواني معلمان رابطه مثبت و معني داري دارد. بين رضايت شغلي و سلامت رواني معلمان رابطه منفي و معني داري وجود داشت. هم چنين، بر اساس يافته ها بين مديران مدارس ابتدايي، راهنمايي و متوسطه در سبک مديريت انسان مدارانه تفاوت معني داري وجود دارد، ولي بين آن ها در سبک مديريت وظيفه مدارانه تفاوت معني داري مشاهده نشد. بنابراين، رضايت شغلي و سلامت رواني معلمان مدارس بستگي زيادي به نوع سبک مديريت مدير دارد. مديراني که نگرش انسان مدارانه نسبت به معلمان داشته باشند، رضايت از شغل و ميزان سلامت رواني آنان را بهبود مي بخشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 560 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی