برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير بکارگيري فناوري داده ها بر اثر بخشي آموزش

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت
 
چکیده: 

امروزه فناوري داده ها، نقش اساسي در حوزه هاي گوناگون بازي مي کند. يکي از حوزه هايي که با ورود فناوري داده ها، دچار تحول اساسي شده، حوزه آموزش است. هدف از پژوهش، بررسي تاثير بکارگيري فناوري داده ها بر اثربخشي آموزش در مراکز آموزشي و به گونه مشخص مدارس مقطع دبيرستان در سال تحصيلي 89-88 است. در اين پژوهش براي ارزيابي اثربخشي آموزش از الگوي کرک پاتريک استفاده شده است. روش پژوهش توصيفي و تحليلي و از نوع پيمايشي است. اين پژوهش در پي سنجش ميزان اثربخشي آموزشي است که به کاربرد عوامل فناورانه در کلاس درس بستگي دارد. جامعه آماري پژوهش ياد شده، تمامي معلمان مدارس متوسطه شهر رشت (ناحيه  1و 2) بوده اند. با توجه به اين که کل افراد جامعه در اين پژوهش 1400 بوده اند، بنابراين، حجم نمونه از راه فرمول جامعه محدود، 357 نفر تعيين شد. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه بود که از دو بخش تشکيل شده است. پرسش هاي مربوط به فناوري داده ها داراي 24 گويه و اثربخشي آموزش 16 گويه بوده است که از مقياس دسته بندي طيف ليکرت استفاده شده است. روايي پرسش هاي به وسيله جمعي از متخصصان و استادان گروه علوم تربيتي مورد تاييد قرار گرفت. پايايي پرسش ها با استفاده از فرمول آلفاي کرونباخ مورد سنجش و تاييد قرار گرفت. به منظور تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از تحليل واريانس و آزمون دانکن، فرضيه ها مورد سنجش قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان مي دهند که ميان سطوح ابعاد فناوري داده ها (شامل به موقع بودن، مربوط بودن، دقيق بودن، کافي بودن، واقعي بودن، سرعت انتقال، دقت يادگيري و کاهش هزينه ها) با اثربخشي آموزشي تفاوت معني داري وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

گودرزوندچگینی، م.، و اسمعیلی صیقلدهی، م. (1390). تاثیر بکارگیری فناوری داده ها بر اثر بخشی آموزش. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 2(3 (پیاپی 7)), 1-24. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188974Vancouver : کپی

گودرزوندچگینی مهرداد، اسمعیلی صیقلدهی معصومه. تاثیر بکارگیری فناوری داده ها بر اثر بخشی آموزش. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 1390 [cited 2021May07];2(3 (پیاپی 7)):1-24. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188974IEEE : کپی

گودرزوندچگینی، م.، اسمعیلی صیقلدهی، م.، 1390. تاثیر بکارگیری فناوری داده ها بر اثر بخشی آموزش. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, [online] 2(3 (پیاپی 7)), pp.1-24. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188974. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 179 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی