نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مهارت هاي مديريت تنوع فرهنگي پاسخي به مطالبات دانش آموزان اقليت هاي قومي و مذهبي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان، خوراسگان
 
چکیده: 
هدف از اين پژوهش، مطالعه «نقش بکارگيري مهارت هاي مديريت تنوع فرهنگي (تنوع قومي-نژادي و تنوع ديني-مذهبي) مديران دبيرستان هاي شهر شاهين شهر در ارتقاي سطح مشارکت اجتماعي دانش آموزان اقليت قومي و مذهبي در سال تحصيلي 89-1388» بود. روش پژوهش توصيفي- همبستگي و نمونه آماري 384 دانش آموز پسر و دختر و 54 مدير و معاون از دبيرستان هاي شهر شاهين شهر در سال تحصيلي 89-1388 بود که به روش نمونه گيري طبقه اي و متناسب با حجم از بين 7982 دانش آموز و 110 مدير و معاون انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري در اين پژوهش پرسشنامه محقق ساخته مهارت هاي مديريت تنوع فرهنگي در دو بخش جمعيت شناختي و متغيرهاي مورد آزمون مشتمل بر 72 پرسش بسته پاسخ براي مديران و پرسشنامه محقق ساخته مشارکت اجتماعي دانش آموزان، شامل دو بخش جمعيت شناختي و متغيرهاي مورد آزمون مشتمل بر 25 پرسش بسته پاسخ طرح ريزي گرديد. پايايي پرسشنامه ها با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ (0.93) براي پرسشنامه مهارت هاي مديريت تنوع فرهنگي و (0.83) براي پرسشنامه مشارکت اجتماعي بدست آمد. نتايج پژوهش نشان دادند که مقدار مشارکت اجتماعي دانش آموزان اقليت هاي قومي کم تر از دانش آموزان فارس و مقدار مشارکت اجتماعي دانش آموزان اقليت هاي ديني کم تر از دانش آموزان مسلمان شيعه بود. ميانگين مشارکت اجتماعي دانش آموزان بر حسب مقدار بکارگيري مهارت هاي مديريت تنوع ديني- مذهبي و بر حسب مقدار بکارگيري مهارت هاي مديريت تنوع قومي- نژادي مديران، متفاوت و معنادار بود
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قلی زاده، آ.، و کشتی آرای، ن.، و سهرابی رنانی، م. (1390). مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی پاسخی به مطالبات دانش آموزان اقلیت های قومی و مذهبی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 2(2 (پیاپی 6)), 131-154. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188962Vancouver : کپی

قلی زاده آذر، کشتی آرای نرگس، سهرابی رنانی مریم. مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی پاسخی به مطالبات دانش آموزان اقلیت های قومی و مذهبی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 1390 [cited 2022May26];2(2 (پیاپی 6)):131-154. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188962IEEE : کپی

قلی زاده، آ.، کشتی آرای، ن.، سهرابی رنانی، م.، 1390. مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی پاسخی به مطالبات دانش آموزان اقلیت های قومی و مذهبی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, [online] 2(2 (پیاپی 6)), pp.131-154. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188962. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 246 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی