برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين هوش هيجاني و آگاهي فراشناختي از راهبردهاي خواندن با عملکرد تحصيلي دانشجويان گروه علوم تربيتي دانشگاه شهيد بهشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين هوش هيجاني و آگاهي فراشناختي از راهبردهاي خواندن با عملکرد تحصيلي دانشجويان بود. روش پژوهش از نوع همبستگي و جامعه آماري شامل تمامي دانشجويان دوره هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد گروه علوم تربيتي دانشگاه شهيد بهشتي تهران بود که بر اساس روش نمونه گيري تصادفي ساده تعداد 127 نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب و به پرسشنامه هوش هيجاني شرينگ و پرسشنامه آگاهي فراشناختي از راهبردهاي خواندن مختاري و ريچارد پاسخ دادند. معدل کل دانشجويان نيز به عنوان شاخص عملکرد تحصيلي در نظر گرفته شد. يافته ها نشان دادند که بين مولفه هاي هوش هيجاني (به جز مولفه همدلي) و تمام مولفه هاي آگاهي فراشناختي از راهبردهاي خواندن با عملکرد تحصيلي دانشجويان رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. در متغير هوش هيجاني، مولفه هاي مهارت هاي اجتماعي و خود کنترلي و در متغير آگاهي فراشناختي از راهبردهاي خواندن، راهبردهاي حل مساله و راهبرهاي کلي خواندن به ترتيب بيش ترين سهم را در تبيين عملکرد تحصيلي داشتند. در متغيرهاي پژوهش بين دانشجويان به تفکيک جنسيت تفاوتي معنادار وجود نداشت، اما به تفکيک دوره تحصيلي در زير مولفه همدلي، نمره هوش هيجاني دوره تحصيلي کارشناسي بيش تر از دوره ارشد بود. ميزان آگاهي فراشناختي از راهبردهاي خواندن نيز در راهبرد کلي خواندن و راهبرد حمايت خواندن، نزد دانشجويان ارشد بيش تر از دانشجويان کارشناسي بود. در حالي که در مولفه راهبرد حل مساله، از لحاظ آماري تفاوتي معنادار بين دو گروه وجود ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

طالب زاده نوبریان، م.، و نوروزی، ع. (1390). رابطه بین هوش هیجانی و آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن با عملکرد تحصیلی دانشجویان گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 2(2 (پیاپی 6)), 1-21. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188951Vancouver : کپی

طالب زاده نوبریان محسن، نوروزی عباسعلی. رابطه بین هوش هیجانی و آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن با عملکرد تحصیلی دانشجویان گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 1390 [cited 2021May15];2(2 (پیاپی 6)):1-21. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188951IEEE : کپی

طالب زاده نوبریان، م.، نوروزی، ع.، 1390. رابطه بین هوش هیجانی و آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن با عملکرد تحصیلی دانشجویان گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, [online] 2(2 (پیاپی 6)), pp.1-21. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188951. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 155 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی