برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه تعارضات والديني با بزهکاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

تعارضات والدين با يکديگر و نحوه برخورد والدين با فرزندانشان، در زمينه مطالعه رفتارهاي انحرافي در جوانان از اهميت زيادي برخوردار است. اين مقاله به بررسي اين تعارضات و اثر آنها بر رفتارهاي بزهکارانه جوانان پرداخته است. در اين پژوهش جهت تنظيم چارچوب نظري از نظريه هاي کنترل اجتماعي و رويکرد تعامل اجتماعي استفاده شد و با روش پيمايشي انجام گرفت. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه خودگزارشي بود. محل جمع آوري داده ها شهر شيراز و نمونه مورد مطالعه 1035 دانش آموز دختر و پسر مشغول به تحصيل در سال تحصيلي 88-87 بوده است. جهت انتخاب نمونه از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي استفاده شده است. جهت تحليل آماري و آزمون فرضيه ها از روش هاي آماري آزمون T، تحليل واريانس، ضريب همبستگي و رگرسيون چند متغيره استفاده شد. نتايج بدست آمده نشان دادند که رابطه معني دار مثبتي بين متغيرهاي تعارضات والدين، تعارض والدين با فرزندان در خانه و خارج از آن با بزهکاري نوجوانان وجود داشته است. همچنين، رابطه معني دار معکوسي بين ميزان دلبستگي خانوادگي و بزهکاري نوجوانان وجود داشت. مدل پژوهش با دو متغير تعارضات والدين با فرزندان در خانه و دلبستگي فرزندان به خانواده بر روي هم 20 درصد از تغييرات متغير بزهکاري نوجوانان را تبيين مي کنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 275
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی