برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي جايگاه توانمند سازي شغلي در برنامه درسي دوره متوسطه حرفه اي دانش آموزان آهسته گام آموزش پذير

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران
 
چکیده: 

هدف اصلي از اين پژوهش «بررسي جايگاه توانمندسازي شغلي در برنامه درسي دوره متوسطه حرفه اي دانش آموزان آهسته گام آموزش پذير بوده است. جهت دستيابي به اين هدف، به بررسي ميزان تاثير عناصر برنامه درسي (هدف، محتوا، زمان و ارزشيابي) بر هر يك از مولفه هاي توانمندسازي شغلي (مهارت هاي عمومي و اجتماعي، خود مديريتي، خودكفايي فردي، خودكفايي اقتصادي و توانبخشي حرفه اي) پرداخته شد. روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش، توصيفي از نوع زمينه يابي بوده است. جامعه آماري در اين پژوهش، كليه كارشناسان ستادي (45 نفر)، كليه متخصصان برنامه ريزي درسي (100 نفر)، كليه دبيران مقطع متوسطه حرفه اي استان قزوين (120 نفر) و كليه كارفرمايان (15 نفر) مي باشد. نمونه اين مطالعه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شد كه تعداد 223 نفر در اين پژوهش شركت نمودند. اطلاعات اين تحقيق از طريق دو پرسشنامه، 44 سوالي محقق ساخته با معيارنمره گذاري 10-1 جمع آوري شد و با استفاده از روش هاي آمار توصيفي (جداول، نمودارها، محاسبه فراواني، درصد، انحراف معيار و ضريب تغييرات) و استنباطي (t تك نمونه اي، تحليل واريانس يك طرفه و آزمون تعقيبي LSD) مورد تحليل قرار گرفت؛ بر اساس نتايج به دست آمده از تحقيق، دو گروه متخصصان و كارشناسان، برنامه درسي را داراي قابليت بالايي براي افزايش مهارت هاي پنجگانه (عمومي و اجتماعي، خود مديريتي، خودكفايي فردي، خودكفايي اقتصادي و توانبخشي حرفه اي) دانش آموزان آهسته گام در راستاي رسيدن به توانمند سازي شغلي قلمداد كرده اند ولي دو گروه دبيران و كارفرمايان اين برنامه ها را داراي قابليت اندكي براي توسعه مهارت هاي ذكر شده در بين دانش آموزان آهسته گام دانسته اند. بدين ترتيب با توجه به تفاوت نظر دو گروه متخصصان برنامه ريزي درسي و كارشناسان ستادي با دبيران و كارفرمايان، بايد اذعان داشت نظر به اينكه دبيران و كارفرمايان به عنوان مجريان برنامه درسي مقطع متوسطه حرفه اي مي باشند؛ لازم است كارشناسان ستادي و متخصصان برنامه ريزي درسي در تدوين برنامه درسي در راستاي توانمند سازي شغلي دانش آموزان آهسته گام، تجديد نظر اساسي به عمل آورند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ابطحی، م. (1390). بررسی جایگاه توانمند سازی شغلی در برنامه درسی دوره متوسطه حرفه ای دانش آموزان آهسته گام آموزش پذیر. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 2(1 (پیاپی 5)), 135-166. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188946Vancouver : کپی

ابطحی معصومه السادات. بررسی جایگاه توانمند سازی شغلی در برنامه درسی دوره متوسطه حرفه ای دانش آموزان آهسته گام آموزش پذیر. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 1390 [cited 2021October19];2(1 (پیاپی 5)):135-166. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188946IEEE : کپی

ابطحی، م.، 1390. بررسی جایگاه توانمند سازی شغلی در برنامه درسی دوره متوسطه حرفه ای دانش آموزان آهسته گام آموزش پذیر. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, [online] 2(1 (پیاپی 5)), pp.135-166. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188946. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 164 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی