برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي با تمايل به کارآفريني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رفسنجان
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش، بررسي و توصيف ويژگي هاي شخصيتي زنان در سازمان ها و بررسي تمايل آنها به کارآفريني و همچنين تحليل رابطه آن دو با يکديگر بوده است. روش پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي بود. جامعه آماري پژوهش شامل تعدادي از زنان شاغل در سازمان ها و ادارات دولتي شهر شيراز به تعداد 359 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گيري طبقه بندي شده بر اساس جدول مورگان، متناسب با حجم طبقه تعداد 153 نفر به عنوان نمونه آماري پژوهش انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري، پرسشنامه محقق ساخته شخصيت و کارآفريني به ترتيب شامل 35 و 54 سوال بسته پاسخ بر اساس مقياس هفت درجه اي ليکرت بود. پايايي پرسشنامه شخصيت و کارآفريني بر اساس آزمون مجدد به ترتيب 0.883 و 0.839 برآورد گرديد. داده هاي بدست آمده از راه ضريب همبستگي پيرسون و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل گرديد. نتايج اين پژوهش نشان داد که بين ويژگي هاي شخصيتي زنان با تمايل آنها به کارآفريني رابطه معناداري وجود دارد، لذا پيشنهاد شده است به دليل اين که ويژگي هاي شخصيتي زنان با کارآفريني ارتباط دارند با شناخت ويژگي ها و خصايص شخصيتي در زنان شايد بشود روحيه کارآفريني را در آنان تقويت نمود و بسياري از مشکلات و نارسايي هايي را که جامعه و سازمان ها با آنها دست به گريبانند را حل کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 212
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی