برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1389 , دوره  1 , شماره  2 ; از صفحه 17 تا صفحه 36 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي و تحليل مولفه هاي هويت شهري و رابطه آن با ميزان تعلق مکاني ساکنين شهرهاي جديد (مطالعه موردي: شهر گلبهار)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه اصفهان، ایران
 
چکیده: 

يکي از مسائل شهرهاي جديد، بحث هويت شهري در اين گونه شهرها است. کم توجهي به ابعاد و عوامل هويت بخش در شهرهاي جديد، باعث ايجاد محيط هايي مصنوع و تهي از هويت انساني مي گردد. از نتايج اين امر، پايين بودن احساس تعلق مکاني، همبستگي و مشارکت اجتماعي، کاهش انگيزه ساکنان براي ادامه سکونت و تاثير در عدم تحقق اهداف جمعيتي است. لذا شناخت مولفه هاي هويت بخش به نوشهرها، بررسي هر شهر جديد به لحاظ برخورداري از اين عوامل، تحليل رابطه بين فاکتورهاي هويت شهري و ميزان تعلق مکاني شهروندان، شناخت نقاط ضعف و قوت شهرها در اين زمينه مي تواند به حل بسياري از مشکلات ناشي از بي هويتي اين گونه شهرها کمک نمايد. لذا در اين راستا، اين پژوهش با حجم نمونه 160 نفر، در شهر جديد گلبهار انجام گرفته است. روش تحقيق توصيفي - تحليلي بوده و داده هاي جمع آوري شده از طريق پرسشنامه، با استفاده از نرم افزار SPSS و با به کارگيري روش هاي آماري نظير توزيع فراواني، آزمون ناپارامتريک خي دو، ضرايب رابطه دو متغيره ترتيبي، ضريب همبستگي اسپيرمن به همراه نمودار پراکنش همبستگي توصيف و تحليل شده اند. نتايج حاکي از آن است که ميزان وجود مولفه هاي هويت شهري در شهر گلبهار، 91.3 درصد متوسط به پايين است. همچنين آزمون فرضيه 1 تحت عنوان «به نظر مي رسد بين مدت زمان سکونت و تعلق مکاني ساکنان رابطه وجود داشته باشد» نشان مي دهد که بر اساس ضريب گاما، حدود 15 درصد از تغييرات متغير وابسته (تعلق مکاني ساکنين) را متغير مستقل (مدت زمان سکونت) تبيين مي کند. نتايج آزمون فرضيه 2 نيز که به بررسي همبستگي بين دو متغير مولفه هاي هويت شهري و تعلق مکاني ساکنين مي پردازد بيانگر رد شدن فرض صفر و اثبات فرض مخالف است. ضريب همبستگي 0.365، همبستگي متوسط و مستقيم بين دو متغير را نشان مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

وارثی، ح.، و عامل بافنده، م.، و محمدزاده، م. (1389). بررسی و تحلیل مولفه های هویت شهری و رابطه آن با میزان تعلق مکانی ساکنین شهرهای جدید (مطالعه موردی: شهر گلبهار). پژوهش و برنامه ریزی شهری, 1(2), 17-36. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188925Vancouver : کپی

وارثی حمیدرضا، عامل بافنده مهدی، محمدزاده محمد. بررسی و تحلیل مولفه های هویت شهری و رابطه آن با میزان تعلق مکانی ساکنین شهرهای جدید (مطالعه موردی: شهر گلبهار). پژوهش و برنامه ریزی شهری. 1389 [cited 2021May19];1(2):17-36. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188925IEEE : کپی

وارثی، ح.، عامل بافنده، م.، محمدزاده، م.، 1389. بررسی و تحلیل مولفه های هویت شهری و رابطه آن با میزان تعلق مکانی ساکنین شهرهای جدید (مطالعه موردی: شهر گلبهار). پژوهش و برنامه ریزی شهری, [online] 1(2), pp.17-36. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188925. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 433 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی