برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1392 , دوره  7 , شماره  25 ; از صفحه 73 تا صفحه 88 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه نيمرخ شخصيتي معتادان گمنام و غير گمنام زنداني مرد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور
 
چکیده: 
هدف: هدف پژوهش مقايسه نيمرخ شخصيتي معتادان گمنام و غير گمنام زنداني مرد بود.روش: جامعه آماري اين پژوهش معتادان گمنام و غير گمنام مرد زندان هاي استان همدان در سال 1391 بودند که تعداد آنها 3130 نفر شامل 627 نفر گمنام و 2503 نفر غير گمنام بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 310 نفر تعيين شد که با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي انتخاب شدند و به فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملي شخصيتي نئو پاسخ دادند. داده ها با استفاده از توزيع فراواني و درصد، شاخص هاي آمار توصيفي و آزمون آماري تحليل واريانس چند متغيري تحليل شد.يافته ها: نتايج نشان داد بين نيمرخ ويژگي هاي شخصيتي معتادان گمنام و غير گمنام زنداني مرد تفاوت معناداري مشاهده شد. به گونه اي که ميانگين نمره ويژگي شخصيتي روان نژندي معتادان گمنام از غير گمنام کمتر بود، اما ميانگين نمره ويژگي شخصيتي برون گرايي معتادان گمنام از غير گمنام بيشتر بود.نتيجه گيري: مي توان نتيجه گيري کرد معتادان مردي که در مجمع هاي معتادان گمنام شرکت مي کنند، در مقايسه با معتاداني که در اين جلسات شرکت نمي کنند، داراي ويژگي هاي شخصيتي متفاوتي هستند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عرفانی، ن.، و پورسینا، م. (1392). مقایسه نیمرخ شخصیتی معتادان گمنام و غیر گمنام زندانی مرد. اعتیاد پژوهی, 7(25), 73-88. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188890Vancouver : کپی

عرفانی نصراله، پورسینا محمد. مقایسه نیمرخ شخصیتی معتادان گمنام و غیر گمنام زندانی مرد. اعتیاد پژوهی. 1392 [cited 2022January26];7(25):73-88. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188890IEEE : کپی

عرفانی، ن.، پورسینا، م.، 1392. مقایسه نیمرخ شخصیتی معتادان گمنام و غیر گمنام زندانی مرد. اعتیاد پژوهی, [online] 7(25), pp.73-88. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188890. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 146 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی