برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1392 , دوره  7 , شماره  25 ; از صفحه 57 تا صفحه 72 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش مهارت حل مساله و تصميم گيري بر کاهش نگرش مثبت وابستگان به مواد افيوني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

هدف: هدف از انجام اين پژوهش، بررسي اثربخشي آموزش مهارت حل مساله و تصميم گيري بر کاهش نگرش مثبت وابستگان به مواد افيوني مراجعه کننده به مراکز درماني خودمعرف سازمان بهزيستي سنندج بود.
روش: تحقيق حاضر، نيمه تجربي از نوع طرح پيش آزمون - پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه مورد مطالعه، کليه معتادين مراجعه کننده (500 نفر) به مراکز درماني خودمعرف شهرستان سنندج بود که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده، تعداد 60 نفر از آنها انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه نگرش سنج مواد براي سنجش اثرات، خطرات و تمايل به مصرف مواد استفاده شد. گروه آزمايش اول به مدت 10 جلسه 
1.5 ساعتي آموزش مهارت حل مساله و گروه آزمايش دوم، نيز به مدت 10 جلسه 1.5 ساعتي آموزش مهارت تصميم گيري دريافت کردند. به گروه کنترل نيز هيچ گونه آموزشي داده نشد.
يافته ها: در پس آزمون براي گروه هاي آزمايشي، نگرش افراد معتاد نسبت به مواد مخدر که آموزش مهارت حل مساله و تصميم گيري را دريافت کرده بودند به طور معناداري پايين تر از ميزان نگرش افراد معتاد در گروه کنترل بود. بين دو گروه آزمايشي تفاوت معناداري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: يافته هاي اين پژوهش مويد آن است که آموزش مهارت حل مساله و مهارت تصميم گيري بر کاهش نگرش افراد معتاد نسبت به اثرات، خطرات و تمايل به مصرف مواد مخدر تاثير مثبت دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بهرامی، ف.، و معاضدیان، آ.، و حسینی المدنی، س. (1392). اثربخشی آموزش مهارت حل مساله و تصمیم گیری بر کاهش نگرش مثبت وابستگان به مواد افیونی. اعتیاد پژوهی, 7(25), 57-72. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188886Vancouver : کپی

بهرامی فرزانه، معاضدیان آمنه، حسینی المدنی سیدعلی. اثربخشی آموزش مهارت حل مساله و تصمیم گیری بر کاهش نگرش مثبت وابستگان به مواد افیونی. اعتیاد پژوهی. 1392 [cited 2021May09];7(25):57-72. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188886IEEE : کپی

بهرامی، ف.، معاضدیان، آ.، حسینی المدنی، س.، 1392. اثربخشی آموزش مهارت حل مساله و تصمیم گیری بر کاهش نگرش مثبت وابستگان به مواد افیونی. اعتیاد پژوهی, [online] 7(25), pp.57-72. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188886. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 266 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی