4 SID.ir | اثربخشي مدل ماتريسي در پيشگيري از بازگشت و افزايش مهارت هاي مقابله اي در افراد وابسته به مواد افيوني
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي مدل ماتريسي در پيشگيري از بازگشت و افزايش مهارت هاي مقابله اي در افراد وابسته به مواد افيوني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی، دانشگاه زابل
 
چکیده: 

هدف: اين پژوهش با هدف بررسي اثربخشي مدل ماتريسي در پيشگيري از بازگشت و افزايش مهارت هاي مقابله اي در افراد وابسته به مواد افيوني انجام شده است.
روش: در يک طرح شبه آزمايشي 23 نفر مراجع با تشخيص اختلال سوء مصرف مواد افيوني که دوره سم زدايي را با موفقيت به پايان رسانده بودند، با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي در دو گروه آزمايشي (11 نفر) و گواه (12 نفر) انتخاب شدند. گروه آزمايشي 32 جلسه (به مدت هشت هفته) تحت آموزش قرار گرفتند و گروه گواه در طول اين مدت هيچ درماني دريافت نکردند. آزمودني هاي پژوهش توسط پرسشنامه مهارت هاي مقابله اي با سوء مصرف الکل (که براي سوء مصرف مواد نيز کارايي بالايي دارد) و نيز آزمايش مورفين پيش از شروع درمان، تصادفي در طي درمان، پس از درمان و پس از اتمام مرحله پيگيري سه ماهه، مورد ارزيابي قرار گرفتند. براي تحليل داده ها از آزمون هاي تحليل کواريانس چند متغيري، تحليل کواريانس تک متغيري و خي دو استفاده شد.
يافته ها: نتايج آزمون هاي تحليل کواريانس چند متغيري و تحليل کواريانس تک متغيري نشان داد که تفاوت معناداري بين دو گروه در افزايش مهارت هاي مقابله اي در مراحل پس آزمون و پيگيري وجود دارد. همچنين، نتايج آزمون خي دو نشان داد که تفاوت معناداري بين فراواني بازگشت در دو گروه وجود دارد.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که آموزش مدل ماتريسي در پيشگيري از بازگشت به اعتياد و افزايش مهارت هاي مقابله اي موثر است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 127
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی