برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط بين سازمان يادگيرنده با هوش سازماني در آموزش و پرورش

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت
 
چکیده: 

هدف اصلي اين پژوهش، بررسي رابطه سازمان يادگيرنده و هوش سازماني در آموزش و پرورش و مدارس شهرستان رفسنجان بود. در اين پژوهش از روش توصيفي و از نوع همبستگي استفاده شد. جامعه آماري پژوهش شامل تمامي کارکنان آموزش و پرورش و معلمان مدارس شهرستان رفسنجان 2494 نفر در سال تحصيلي 90-89 بود که از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي متناسب با حجم 333 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. براي جمع آوري داده هاي پژوهش از پرسشنامه سازمان يادگيرنده و پرسشنامه هوش سازماني استفاده شد. در تجزيه و تحليل داده ها در سطح آمار توصيفي از ميانگين، انحراف معيار و در سطح آمار استنباطي آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام، تي تست تک گروهي و ماتريس همبستگي استفاده گرديد. نتايج پژوهش نشان داد، ضريب همبستگي بين سازمان يادگيرنده و هوش سازماني در جامعه مورد مطالعه 0.72 در سطح معناداري 0.0001 ميباشد و رابطه مثبت و معناداري بين سازمان يادگيرنده و هوش سازماني در اين جامعه وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صالحی، م.، و قلتاش، ع.، و جباری ظهیرآبادی، ع. (1391). ارتباط بین سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی در آموزش و پرورش. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 3(3 (پیاپی 11)), 89-104. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188840Vancouver : کپی

صالحی مسلم، قلتاش عباس، جباری ظهیرآبادی علی. ارتباط بین سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی در آموزش و پرورش. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 1391 [cited 2021May19];3(3 (پیاپی 11)):89-104. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188840IEEE : کپی

صالحی، م.، قلتاش، ع.، جباری ظهیرآبادی، ع.، 1391. ارتباط بین سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی در آموزش و پرورش. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, [online] 3(3 (پیاپی 11)), pp.89-104. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188840. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 180 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی