برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين سلامت عمومي و رضايت زناشويي با فرسودگي شغلي زنان شاغل در استانداري و فرمانداري هاي تابعه در استان فارس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف بررسي رابطه بين سلامت عمومي و رضايت زناشويي با فرسودگي شغلي زنان شاغل در استانداري و فرمانداري هاي تابعه انجام شد. پژوهش، توصيفي و از نوع همبستگي بودکه بر روي تعداد 112 نفر از زنان متاهل شاغل در استانداري فارس و فرمانداري هاي تابعه که به روش تصادفي از نوع خوشه اي يک مرحله اي انتخاب شدند انجام گرفت. ابزار پژوهش در اين پژوهش سه پرسشنامه فرسودگي شغلي ماسلاچ (MBI)، پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ) و پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ (ENRICH) بود. تجزيه و تحليل آماري پژوهش با روش تحليل رگرسيون گام به گام، ضريب همبستگي پيرسون و تحليل واريانس يک طرفه انجام گرفت و نتايج نشان داد بين سلامت عمومي و رضايت زناشويي با فرسودگي شغلي رابطه معناداري وجود دارد، سلامت عمومي قادر است فرسودگي شغلي را پيش بيني کند، رضايت زناشويي رابطه معناداري با فرسودگي شغلي دارد؛ همچنين، بين ميزان فرسودگي شغلي کارمندان بر حسب سابقه کار تفاوت معناداري وجود دارد. ولي بين دو متغير سلامت عمومي و رضايت زناشويي کارمندان بر حسب سابقه کار تفاوت معناداري ديده نشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 216 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی