برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه عوامل اجتماعي و فرهنگي مرتبط با مديريت چهره در ميان دختران جوان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش جامعه شناسی، دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش مطالعه عوامل اجتماعي و فرهنگي مرتبط با مديريت چهره در ميان دختران جوان است. اين مطالعه به روش کمي (پيمايش) و با استفاده از پرسشنامه انجام شده و جامعه آماري آن شامل دانشجويان دختر مقطع کارشناسي دانشگاه هاي دولتي شهر شيراز مي باشد. حجم نمونه، با استفاده از جدول لين، با سطح اطمينان 95 درصد و خطاي پنج درصد، 382 نفر برآورد گرديد. داده ها پس از جمع آوري به وسيله نرم افزار spss در دو سطح توصيفي و استنباطي (همبستگي، تحليل واريانس، رگرسيون ساده و چند متغيره) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که درصد زيادي از پاسخگويان ميزان مديريت بالايي در مورد چهره خود اعمال مي كردند. هم چنين، بين متغيرهايي مانند پذيرش اجتماعي و ابعاد آن، نگرش نسبت به تبليغات، دينداري و مصرف رسانه اي با ميزان مديريت چهره رابطه معني داري وجود داشته و تفاوت هاي معني داري بين احساس طبقاتي پاسخگويان و ميزان مديريت چهره مشاهده نشد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 96 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی