برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  6 , شماره  1 (21) ; از صفحه 79 تا صفحه 90 .
 
عنوان مقاله: 

اثر بقاياي گياهان پوششي بر برخي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي خاك و سرعت سبز شدن سيب زميني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف بررسي تاثير بقاياي گياهان پوششي زمستانه بر سرعت سبز شدن سيب زميني و درصد کربن آلي، وزن مخصوص ظاهري و دماي خاک در سال زراعي 88- 1387 در مزرعه پژوهشي دانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلي سينا در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار انجام شد. تيمارهاي اعمال شده شامل گياهان پوششي زمستانه چاودار، جو و کلزا هر کدام در دو تراکم کاشت معمول (چاودار و جو ١٩٠ كيلوگرم در هكتار و كلزا ٩ كيلوگرم در هكتار) و سه برابر معمول (چاودار و جو 570 كيلوگرم در هكتار و كلزا 27 كيلوگرم در هكتار) و تيمار شاهد (بدون گياه پوششي) بودند. نتايج نشان داد چاودار و جو با تراکم کاشت سه برابر، به ترتيب با توليد 1503.5 و1392.2  گرم در متر مربع، بيوماس بيشتري را نسبت به ساير تيمارها داشتند. ويژگي هاي فيزيكوشيميايي خاك به طور معني داري تحت تاثير گياهان پوششي قرار گرفت. به طوري که، تيمارهاي چاودار، جو و کلزا با تراکم کاشت سه برابر و چاودار با تراکم کاشت معمول، داراي بيشترين ميزان درصد کربن آلي خاک بودند و كود سبز چاودار، جو با تراکم کاشت سه برابر و تيمار چاودار با تراکم کاشت معمول به ترتيب 17.3، 18 و 18 درصد وزن مخصوص ظاهري خاک را نسبت به تيمار شاهد (قبل از کشت گياهان پوششي) کاهش دادند. چاودار و جو با تراکم کاشت سه برابر به ترتيب 12 و 11 درصد ميانگين دماي خاک را نسبت به تيمار شاهد افزايش دادند. افزايش دما در تيمارهاي مذکور به ترتيب منجر به افزايش 20 و 12 درصدي سرعت سبز شدن بوته هاي سيب زميني در مقايسه با تيمار شاهد شد. ساير تيمارها تفاوت معني داري در مقايسه با تيمار شاهد نشان ندادند. بقاياي گياهان پوششي از طريق بهبود شرايط خاك سبب افزايش سرعت سبز شدن بوته هاي سيب زميني شدند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 60
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی