برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  6 , شماره  1 (21) ; از صفحه 69 تا صفحه 77 .
 
عنوان مقاله: 

اثر تيمار بذري ساليسيليک اسيد بر برخي ويژگي هاي گياهچه اي گاوزبان اروپايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر پرايمينگ بذور گاوزبان اروپايي (Borago officinalis L.) با ساليسيليک اسيد بر بهبود سبز کردن و رشد در مراحل اوليه آن آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار و در شرايط مزرعه اي انجام گرفت. تيمارها شامل بذر تيمار نشده به عنوان شاهد و 5 سطح پرايمينگ با ساليسيليک اسيد (صفر يا هيدروپرايمينگ، 500، 1000، 1500، 2000 ميکرومولار) بودند. نتايج نشان داد پرايمينگ با ساليسيليک اسيد بر ميانگين تعداد روزهاي سبز کردن، شاخص و درصد سبزکردن، وزن تر گياهچه، وزن خشک گياهچه، سطح برگ، نسبت سطح برگ و وزن ويژه برگ اثر معني داري داشت و موجب افزايش اين صفات گرديد، ولي بر نسبت وزن تر به وزن خشک گياهچه تاثير معني داري نداشت. بيشترين شاخص سبز کردن، درصد سبز کردن، وزن تر و خشک گياهچه، شاخص سطح برگ، وزن ويژه برگ و نيز کمترين ميانگين تعداد روز سبز کردن (سرعت سبز کردن) و نسبت سطح برگ در گياهان حاصل از بذرهاي پرايم شده با غلظت 500 ميکرومولار ساليسيليک اسيد مشاهده گرديد. به نظر مي رسد که اثر پرايمينگ با ساليسيليک اسيد در اين گياه بر افزايش وزن خشک گياهچه بيشتر از اثر آن بر افزايش مقدار سطح برگ بود. از سوي ديگر، غلظت هاي بالاي ساليسيليک اسيد اثر ممانعت کنندگي را نشان دادند. کمترين شاخص سبز کردن، درصد سبز کردن، وزن تر و خشک گياهچه، شاخص سطح برگ و وزن ويژه برگ و نيز بيشترين ميانگين تعداد روز سبزکردن و نسبت سطح برگ مربوط به گياهان حاصل از بذرهاي پرايم شده با 2000 ميکرو مولار و پس از آن مربوط به تيمار شاهد و هيدروپرايم به دست آمد. نتايج نشان داد پرايمينگ با ساليسيليک اسيد در غلظت مناسب در افزايش و بهبود صفات گياهچه اي بسيار موثرتر از تيمار هيدروپرايمينگ بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 95
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی