برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1390 , دوره  3 , شماره  12 ; از صفحه 29 تا صفحه 40 .
 
عنوان مقاله: 

اثر کودهاي زيستي نيتروژنه و فسفره بر عملكرد دانه و اجزاي آن در دو رقم گلرنگ (.Carthamus tinctorius L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، استان آذربایجان غربی
 
چکیده: 

به منظور بررسي امکان استفاده از کودهاي زيستي به جاي کودهاي شيميايي، آزمايشي در سال زراعي 88-87 به صورت كرت هاي دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار در مرکز تحقيقات کشاورزي منابع طبيعي استان آذربايجان غربي اجرا شد. كرت هاي اصلي در سه سطح شامل كود زيستي نيتروكسين، ازتوباكتر و كود شيميايي نيتروژن، به عنوان عامل A و كرت هاي فرعي در دو سطح شامل كود زيستي فسفات بارور 2 و كود شيميايي سوپر فسفات تريپل به عنوان عامل B و كرت هاي فرعي-فرعي دو رقم گلرنگ، به نام هاي گل دشت و اصفهاني به عنوان عامل C در نظر گرفته شد. نتايج تجزيه واريانس داده ها نشان داد كه بين سطوح مختلف كود نيتروژنه، فسفره و رقم و ترکيبات تيماري آنها براي صفات تعداد شاخه فرعي، تعداد غوزه در بوته، دانه در غوزه، عملكرد دانه، شاخص برداشت و درصد روغن دانه اختلاف آماري معني داري حداقل در سطح احتمال 0.05 وجود داشت. كودهاي زيستي ازتوباكتر و فسفات بارور2، عملكرد و اجزاي آن را در گياه گلرنگ نسبت به كود شيميايي نيتروژنه و سوپر فسفات تريپل به طور معني داري افزايش دادند. تيمار ازتوباكتر همراه با فسفات بارور 2 در رقم اصفهاني با 26 شاخه فرعي و 264 گرم در مترمربع عملکرد دانه بيشترين مقدار و تيمار کود نيتروژنه با سوپرفسفات تريپل در رقم گل دشت با 13 شاخه فرعي و 106 گرم در مترمربع عملکرد دانه کمترين مقادير را به خود اختصاص دادند. ضرايب همبستگي ساده صفات نشان داد كه عملكرد دانه با صفات تعداد شاخه فرعي (**r=0.85)، تعداد غوزه در بوته (**r=0.84)، تعداد دانه در غوزه (**r=0.92) همبستگي مثبت و معني داري داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ظفریان، ل.، و عیوضی، ع.، و جلیلی، ف. (1390). اثر کودهای زیستی نیتروژنه و فسفره بر عملکرد دانه و اجزای آن در دو رقم گلرنگ (.Carthamus tinctorius L). پژوهش در علوم زراعی, 3(12), 29-40. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188748Vancouver : کپی

ظفریان لادن، عیوضی علیرضا، جلیلی فرزاد. اثر کودهای زیستی نیتروژنه و فسفره بر عملکرد دانه و اجزای آن در دو رقم گلرنگ (.Carthamus tinctorius L). پژوهش در علوم زراعی. 1390 [cited 2021May19];3(12):29-40. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188748IEEE : کپی

ظفریان، ل.، عیوضی، ع.، جلیلی، ف.، 1390. اثر کودهای زیستی نیتروژنه و فسفره بر عملکرد دانه و اجزای آن در دو رقم گلرنگ (.Carthamus tinctorius L). پژوهش در علوم زراعی, [online] 3(12), pp.29-40. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188748. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 81 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی